Στο Ανώτατο σήμερα και οι 16 αναφορές του ΠτΔ

{loadposition ba_textlink}

Και οι 16 αναφορές που καταχωρήθηκαν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στα νομοθετήματα που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής στην τελευταία συνεδρίαση πριν από το κλείσιμό της, θα τεθούν σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αρχικά ορίσει οι πρώτες 8 αναφορές να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας για οδηγίες στις 10 Μαΐου και οι υπόλοιπές 8 στις 12 Μαΐου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας και οι 16 αναφορές του Προέδρου ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Συνολικά δεκαέξι αναφορές καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο στη βάση σύστασης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, εγείροντας θέματα αντισυνταγματικότητας ή ασυμβατότητας με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιων εκ των διατάξεων τους.

Οι αναφορές που τίθενται σήμερα είναι οι εξής:

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2016,

Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2016,

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016,

Ο περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμος του 2016,

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βάσει του Άρθρου 51 του Συντάγματος, προέβηκε στην Αναπομπή των ακόλουθων δύο άλλων νόμων προς επανεξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 και ο περί Τερματισμού Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Πηγή: KYΠΕ