ΥΠΟΙΚ: “Στόχος η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου”

{loadposition ba_textlink}

Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως για την επίτευξη των στόχων για τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων “επιβάλλεται μια συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια τόσο από το κράτος όσο και από τους συμμετέχοντες στην αγορά”.

Σε ομιλία στην ημερίδα “Για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη συμμετοχική χρηματοδότηση”, που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι “η οικονομία βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι”, καθώς “έχουμε αφήσει πίσω την βαθιά ύφεση, η οικονομία μας είναι ξανά σε πορεία ανάπτυξης, έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία το μνημόνιο, το τραπεζικό μας σύστημα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και τα δημόσια οικονομικά έχουν εξυγιανθεί”.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι “μέσα από τις σημαντικές προσπάθειες και τις αποφάσεις έχουμε αντιστρέψει την πορεία διολίσθησης και έχουμε δημιουργήσει ξανά μια νέα προοπτική”, ενώ σημείωσε ότι “η ανεργία καταγράφει πλέον σημαντική μείωση αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα”.

“Παρά την πρόοδο η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση για τη δημιουργία μιας ακόμη πιο ανταγωνιστικής οικονομίας”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι “πρέπει να κρατήσουμε σταθερή προοπτική και να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας”.

Έχουμε δημιουργήσει το υπόβαθρο που μας επιτρέπει σήμερα να δώσουμε περαιτέρω έμφαση στις πολιτικές ανάπτυξης και μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρόσθεσε.

Ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι η ΕΕ, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουν αναδειχθεί μέσω της οικονομικής κρίσης, έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την ένωση των κεφαλαιαγορών με σκοπό να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαιαγορών.

Ανέφερε ότι η ένωση κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στη δημιουργία και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης που συμπληρώνουν την χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.

“Οι κεφαλαιαγορές, τα επιχειρηματικά κεφάλαια και η συμμετοχική χρηματοδότηση θα πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, σημείωσε.

Ανέφερε ότι “η ύπαρξη αυτών των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης δεν είναι μόνο επωφελής για τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά είναι και καθοριστική για την χρηματοπιστωτική δραστηριότητα” και πρόσθεσε ότι η ανάγκη για εξεύρεση αυτών των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα επιτακτική στην Κύπρο.

Ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης είναι να ενισχύσει το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Αναφερόμενος στην ημερίδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σε αυτή θα παρουσιαστούν διάφορες πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει στο βαθμό που είναι δυνατό με στόχο την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Πηγή: KYΠΕ