Συνεχίζει έρευνες για τα Panama Papers η ΚΤ

{loadposition ba_textlink}

Δεν διαφαίνεται από τις μέχρι στιγμής έρευνες να προκύπτει από μέρους των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παράβαση ή μη εφαρμογή οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) της Κύπρου για το ξέπλυμα χρήματος, αναφέρουν πληροφορίες του ΚΥΠΕ σε σχέση με την έρευνα που διενεργεί η ΚΤ για το θέμα των αποκαλούμενων εγγράφων Panama Papers.

Η ΚΤ πλησιάζει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των στοιχείων, τα οποία ζήτησε και έλαβε από τις τράπεζες και αφορούν μεταξύ άλλων τις κινήσεις λογαριασμών τους, αλλά μέχρι στιγμής “δεν έχει διαπιστωθεί κάτι το ουσιαστικό”.

Πάντως, αν διαπιστωθεί πως υπήρξε παράβαση ή μη εφαρμογή οδηγιών για ξέπλυμα χρήματος θα ληφθούν εποπτικά μέτρα εναντίον της τράπεζας, η οποία δεν ακολούθησε τις συγκεκριμένες οδηγίες της ΚΤ.

Σημειώνεται πως η νομοθεσία προβλέπει τη λήψη διαφόρων μέτρων, τα οποία αρχίζουν από την επίπληξη μέχρι και την επιβολή προστίμου.

Πάντως, το γεγονός ότι κάποιες από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα έγγραφα Panama Papers διατηρούσαν λογαριασμούς με κάποιες τράπεζες στην Κύπρο, δεν σημαίνει πως είναι επιλήψιμο, τόνισε αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ.

Στις 4 Απριλίου, η ΚΤ είχε ανακοινώσει, σε σχέση με τα Panama Papers, ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.

Εξάλλου, στις 7 Απριλίου, η ΚΤ είχε ανακοινώσει ότι προέβη σε τροποποίηση της Οδηγίας της για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (4η έκδοση) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Οι κύριες πρόνοιες της τροποποιητικής Οδηγίας συνοψίζονται ως ακολούθως:

Η ενίσχυση της αρχής «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (Know your Customer) και η διασαφήνιση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων να διασφαλίζουν μέσω δικών τους διαδικασιών τη διαπίστωση της ταυτότητας και του οικονομικού προφίλ των πελατών τους.

Η ενίσχυση των απαιτήσεων ως προς το χειρισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με τρίτα πρόσωπα, στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα βασίζονται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

Επιπλέον, η ΚΤ υπενθύμισε ότι, ως είχε συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο 2013, έθεσε σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα έτη 2013 έως 2016.

Παράλληλα, αναβαθμίστηκε σημαντικά το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και λήφθηκαν περαιτέρω ενέργειες για τη διοικητική ικανότητα υλοποίησης από τα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ΚΤ, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου με στόχο πάντα την μηδενική ανοχή σε ελλείψεις ή αδυναμίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ευκαιρίες ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.