Τέλος στην υποβολή προτάσεων για το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»

{loadposition ba_textlink}

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει το κοινό ότι με βάση τον προκαθορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρώτης πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» (το Σχέδιο), δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης θα έχουν μόνο επιχειρήσεις που υπέβαλαν προς την Υπηρεσία Ενέργειας (μέσω Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) αίτημα για καταχώρηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτήριο / την κτηριακή μονάδα τους, μέχρι και την Τετάρτη 11 Μαΐου, 2016.

Οι εν λόγω δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο Σχέδιο το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την καταχώρηση του ΠΕΑ του κτηρίου / της κτηριακής μονάδας τους, στο μητρώο ΠΕΑ που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας.