Το ΑΚΕΛ παρουσίασε το πλάνο του για την υγεία

{loadposition ba_textlink}

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αυτούσια:

“Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο ένα Κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες του. Για ένα σύγχρονο Κράτος, ο τρόπος διαχείρισης της σηματοδοτεί το επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτισμού της κοινωνίας. Η παροχή υγείας πρέπει να παρέχεται στην βάση ενός συνολικού κοινωνικού σχεδιασμού. Αυτό συνεπάγεται:
• Καθολικότητα και ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
• Ψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας για όλους
• Αξιοπρεπή αντιμετώπιση ασθενών
• Κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη στην χρηματοδότηση.
• Κεντρικό ρόλο δημόσιου τομέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων που θα αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ
Εισηγήσεις
• Άμεση κατάθεση και ψήφιση εκσυγχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί, και ομόφωνα ψηφιστεί το 2001 με ευρύτατη κοινωνική συναίνεση.
• Ανεξαρτησία του ΟΑΥ για να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση, η διάκριση εξουσιών, και η θωράκιση από πολιτικές παρεμβάσεις στην διαχείριση του ταμείου και από φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς.
• Επαναφορά της χρηματοδότησης της Υγείας τουλάχιστον στα επίπεδα που τα είχε παραλάβει με εξαίρεση τον κονδύλι αποστολής ασθενών στο εξωτερικό. Τα τέλη που εισπράττονται από συμπληρωμές στα δημόσια νοσηλευτήρια και τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων να επενδύονται πίσω στην δημόσια υγεία.
• Δημιουργία ενός ισχυρού και ανεξάρτητου τμήματος στο Υπουργείο Υγείας, κάτω από το οποίο θα είναι ενταγμένα όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και με το καθένα από αυτά να έχει πλήρη οικονομική αυτοδιαχείριση.
• Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων (διοικητική, οικονομική και επιστημονική) και πλήρης αυτονομία στη λήψη αποφάσεων.
• Εφαρμογή δομής στα νοσηλευτήρια, αποπαγοποιήσεις θέσεων, αποκατάσταση εκτάκτου προσωπικού και άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων.
• Παροχή νέων εγκεκριμένων, εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην βάση σύγχρονων, επιστημονικά πρωτοκόλλων.
• Δημιουργία νέων κλινικών – νευρολογίας, ρευματολογίας, λοιμώδη, ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία, τραύμα, νευροακτινολογία, επεμβατική ακτινολογία Δημιουργία ακτινο-θεραπευτικών στα ΓΝ Λευκωσίας / Λεμεσού, Δημιουργία πλήρους Μεταμοσχευτικού
• Λήψη άμεσων μέτρων για να μειωθούν οι λίστες αναμονής όπως: τα περιστατικά να κατατάσσονται σύμφωνα με τον βαθμό προτεραιότητας τους, τακτική επικαιροποίηση των λιστών, δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος λιστών αναμονής, Τακτική επανεξέταση των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους.
• Κλινικοί φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία.
• Εφαρμογή ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τους επαγγελματίες υγείας. Εισαγωγή του θεσμού έρευνας στα νοσοκομεία.
• Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου – εσωτερικών και εξωτερικών – για χρηστή διοίκηση αλλά και αποφυγή παρατυπιών.
Η Αριστερά έχει ευθύνη και υποχρέωση να αντισταθεί στις πολιτικές που μετατρέπουν το δικαίωμα στην υγεία και στην ζωή σε προνόμιο ή ακόμα και πολυτέλεια για τους λίγους. Έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε το ανθρώπινο δικαίωμα της υγείας.”