ΥΠΕΣ: Δεν έχει σχέση με την οπλοκατοχή η πρόνοια νομοσχεδίου για μαθητική άδεια κυνηγίου

{loadposition ba_textlink}

Από επιμορφωτικά μαθήματα και γραπτές εξετάσεις θα περνούν όσα πρόσωπα κάτω των 18 ετών επιθυμούν να αποκτήσουν μαθητική άδεια κυνηγίου, σύμφωνα με νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Η υπό συζήτηση πρόνοια του νομοσχεδίου δεν έχει την παραμικρή σχέση με την οπλοκατοχή, αλλά αφορά, αποκλειστικά, την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης μαθητικής άδειας κυνηγίου σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών» ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως η εν λόγω πρόνοια του νομοσχεδίου δεν έχει τη παραμικρή σχέση με αλλαγή του ορίου ηλικίας για απόκτηση άδειας κατοχής όπλου, που παραμένει στα 18 έτη.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι με την πρόνοια για παραχώρηση μαθητικής άδειας κυνηγίου σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών στοχεύει να θέσει υπό έλεγχο το φαινόμενο εκμάθησης του αθλήματος του κυνηγίου, σε πρόσωπα νεαρής ηλικίας από αδειούχους κυνηγούς (συνήθως πατέρας και παιδί), το οποίο υφίσταται και γίνεται μέχρι σήμερα παράνομα.

«Η παραχώρηση μαθητικής άδειας κυνηγίου σε πρόσωπα νεαρής ηλικίας υπό τη συνοδεία ενήλικων κυνηγών, είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις προηγμένα κυνηγετικά χώρες, και στόχο έχει την εμπέδωση κυνηγετικής συνείδησης καθώς και αφομοίωσης όλων των κανόνων ασφαλούς χρήσης και φύλαξης των κυνηγετικών όπλων» σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην εισηγούμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας, αναφέρεται ότι οι νεαροί κυνηγοί για να αποκτήσουν μαθητική άδεια κυνηγίου θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με την οικολογία των θηραμάτων, τη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή του αθλήματος του κυνηγίου καθώς και την ασφαλή φύλαξη, μεταφορά και χρήση των κυνηγετικών όπλων. Μετά την παρακολούθηση των πιο πάνω μαθημάτων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις. Εφόσον επιτύχει στη γραπτή εξέταση, μπορεί να του εκδοθεί μαθητική άδεια κυνηγίου την οποία θα χρησιμοποιήσει εφόσον συνοδεύεται και βρίσκεται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη συγγενή του πρώτου βαθμού, νοουμένου ότι ο συγγενής του είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου και δεν είναι επιβαρυμένος με περισσότερους από ένα βαθμούς ποινής.

Σε περιπτώσεις που ο συνοδός είναι πρόσωπο άλλου βαθμού πέραν του πρώτου, τότε ο κάτοχος της μαθητικής άδειας κυνηγίου θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γραπτή έγκριση από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δυνατό να του ζητηθούν.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το όπλο που θα χρησιμοποιεί ο κάτοχος της μαθητικής άδειας κυνηγίου θα είναι όπλο που ανήκει στο πρόσωπο που τον συνοδεύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, η απόκτηση μαθητικής άδειας κυνηγίου από πρόσωπο νεαρής ηλικίας εναπόκειται στο γονέα, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσον το παιδί του είναι έτοιμο για να αποκτήσει την εν λόγω άδεια.

Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι απόρριψης μίας αίτησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για απόκτηση μαθητικής άδειας κυνηγίου ενημερώνοντας τον αιτητή για τους λόγους απόρριψης της με γραπτή αιτιολογημένη απόφαση του εντός 30 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είναι ελεύθερη να αποφασίσει για τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τυχόν επιθυμεί, σημειώνει το Υπουργείο.