Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody`s αναβάθμισε χθες βράδυ τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας σε θετικές από σταθερές, προβλέποντας κερδοφορία για τις δύο τράπεζες το 2016.

Ο οίκος διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση των δύο τραπεζών (Caa3 για Τράπεζα Κύπρου και Caa2 για Ελληνική) και αναβάθμισε την αξιολόγηση του κινδύνου των αντισυμβαλλομένων (CRA) για την Τράπεζα Κύπρου σε Caa1(cr) από Caa2(cr), λόγω της αύξησης των καταθέσεων και της μείωσης εξάρτησης της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA).

Η αλλαγή της προοπτικής σε θετική αντανακλά την προσδοκία των Moody`s για περαιτέρω βελτίωση της αδύναμης ποιότητας ενεργητικού, την επιστροφή στην κερδοφορία και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, λόγω της επιταχυνόμενης ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και των αυξημένων προσπαθειών αναδιάρθρωσης.

Ο οίκος αναμένει οι τράπεζες να καταγράψουν κερδοφορία το 2016, ύστερα από πέντε χρόνια ζημιών. Επιπλέον, αναφέρεται, οι όροι χρηματοδότησης των κυπριακών τραπεζών βελτιώνονται καθώς η εμπιστοσύνη των καταθετών σταδιακά αποκαθίσταται και οι καταθέσεις στα τραπεζικό σύστημα αυξάνονται ελαφρώς.

Παρ’ όλα αυτά, οι αξιολογήσεις των δύο κυπριακών τραπεζών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας, κυρίως, την ευπάθεια των κεφαλαιακών αποθεμάτων τους σε σχέση με το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Τράπεζα Κύπρου

Συγκεκριμένα, για την Τράπεζα Κύπρου η αλλαγή της προοπτικής σε θετική αντανακλά την πρόοδο της Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του μεγάλου όγκου των προβληματικών της δανείων. Αντανακλά επίσης την προσδοκία του οίκου για κερδοφορία της τράπεζας το 2016 και σημαντική μείωση της εξάρτησής της από τον ELA, ο οποίος αναμένεται να αποπληρωθεί πλήρως το 2017.

Οι θετικές εξελίξεις αντισταθμίζονται από την ευπάθεια των κεφαλαιακών αποθεμάτων της Τράπεζας, λόγω του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και των περιορισμένων προβλέψεων κάλυψης που συγκρατούν την αξιολόγηση.

Ο οίκος αναμένει ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιάρθρωσης δανείων της Τράπεζας Κύπρου θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.

Ελληνική Τράπεζα

Η αναβάθμιση της προοπτικής για τις καταθέσεις της Ελληνικής Τράπεζας αντανακλά την πρόοδο της τράπεζας στην αναδιάρθρωση του όγκου των προβληματικών της δανείων. Σύμφωνα με τον οίκο, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας της Ελληνικής Τράπεζας αντισταθμίζουν πιθανές αναλήψεις καταθέσεων, αλλά επίσης έχουν επιπτώσεις στην κερδοφορία της σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Η αξιολόγηση της τράπεζας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα αντανακλώντας την ευπάθεια των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της Ελληνικής στο μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο οίκος αναμένει την Ελληνική Τράπεζα να διατηρήσει η δυναμική όσον αφορά την αναδιάρθρωση των δανείων, οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Ο οίκος επισημαίνει τέλος ότι η αξιολόγηση και των δύο τραπεζών θα μπορούσε να αναβαθμιστεί ύστερα από βελτιώσεις στις οικονομικές επιδόσεις τους – κυρίως περαιτέρω μειώσεις του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση της κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μετρητά.

Η προοπτική θα μπορούσε να υποβαθμιστεί από θετική σε σταθερή αν υπάρξει στασιμότητα στην πρόοδο των τραπεζών με τις αναδιαρθρώσεις ή σε περίπτωση μείωση της οικονομικής τους ανάπτυξης.