Παρατείνονται ως το τέλος του έτους οι κρατικές εγγυήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό σχέδιο το Νοέμβριο του 2012 και έκτοτε χορηγεί εξάμηνες παρατάσεις με τελευταία αυτή τον Ιανουάριο το 2016. Η Κομισιόν, όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, “διαπίστωσε ότι αυτή η τελευταία παράταση του μέτρου είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης”.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η παράταση του μέτρου είναι αναλογικά στοχευμένη, για περιορισμένο χρόνο και για το πεδίο εφαρμογής ενώ είχε εκ των προτέρων επαληθεύσει ότι η πρώτη παράταση δεν προσέκρουε στους κανόνες περί ενισχύσεων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.