Συμβατό με το κοινοτικό Δίκαιο το κυπριακό σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, λέει η Κομισιόν

Η επιχορήγηση γίνεται μέσω της Τράπεζας Κύπρου έναντι εξασφάλισης της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών και η ενίσχυση δεν χρειάζεται να επιστραφεί. Το μέγιστο ποσό των είναι 10,000 € ανά έτος και δανειολήπτη για 3 έτη και με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ ετησίως. Καθώς το ποσό είναι μικρό για να αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, η Κομισιόν αποφαίνεται ότι είναι εντάξει να δίνεται και σε μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Η Κομισιόν εξέτασε επίσης κατά πόσον το μέτρο θα μπορούσε να παρέχει πλεονέκτημα στις τράπεζες που πληρώνουν τις επιδοτήσεις και διαπίστωσε ότι το καθεστώς επιδότησης αυξάνει το ποσό της επιστροφής που οι τράπεζες λαμβάνουν από μη – εξυπηρετούμενα δάνεια, πράγμα που παρέχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες και ως εκ τούτου αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Ωστόσο, η Κομισιόν εκτιμά ότι το μέτρο δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. Διαπίστωσε δε, ότι το σύστημα ήταν καλά στοχευμένο, περιορισμένο σε χρόνο και έκταση και ότι η έμμεση ενίσχυση προς τις τράπεζες ήταν περιορισμένη σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της, δηλαδή να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι οφειλέτες χάνουν το σπίτι στο οποίο ζουν.

Δεδομένου, τέλος, ότι όλοι οι δανειστές ενυπόθηκων δανείων είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο καθεστώς, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ.