Τελική συμφωνία για την Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο

{loadposition ba_textlink}

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ήρθε σε συμφωνία για πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο.

Κατά πάσα πιθανότητα ο αγοραστής είναι η USB Bank (σσ. Πρώην Universal) η οποία ανήκει σε Λιβανική τράπεζα.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η αποεπένδυση της Τράπεζας Πειραιώς από την Κυπριακή αγορά αποτελεί δέσμευση της τράπεζας όπως αυτή καταγράφεται στο πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει καταθέσει στη DG Comp.

Η θυγατρική της Κύπρου διαθέτει δίκτυο 14 καταστημάτων και απασχολεί 339 εργαζόμενους. Το ενεργητικό της ανέρχεται σε 1,171 δισ. ευρώ, το δανειακό της χαρτοφυλάκιο διαμορφώνεται στα 653 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 962 εκατ. ευρώ.