Τις ψηλότερες τιμές στην Ευρώπη για γάλα, τυρί και αυγά έχει η Κύπρος

Τις ακριβότερες τιμές στην ΕΕ στο γάλα, το τυρί και τα αυγά πληρώνουν οι καταναλωτές στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας Eurostat. Οι τιμές στην Κύπρο στα συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα φθάνουν στα 140% του μέσου όρου της ΕΕ. Ακριβότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο είναι επίσης στην Κύπρο το ψωμί ενώ κρέας και καπνός στην Κύπρο είναι φθηνότερα από το μέσο όρο της ΕΕ .

Τα αποτελέσματα προέρχονται από έρευνα σχετικά με τις τιμές των τροφίμων , ποτών και καπνού πραγματοποιήθηκε το 2015 σε 38 συμμετέχουσες χώρες . Αυτή η έρευνα αφορούσε ένα σύνολο περίπου 440 συγκρίσιμων προϊόντων.

Στην Κύπρο τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά ανήλθαν στο 107% του μέσου όρου της ΕΕ , το ψωμί και τα δημητριακά στο 116 % , το κρέας στο 88 % , το γάλα , το τυρί και τα αυγά στα 140 % , τα αλκοολούχα ποτά στο 103 % και ο καπνός στο 82 % του μέσου όρου της ΕΕ .

Το 2015 , το επίπεδο των τιμών ενός συγκρίσιμου καλαθιού τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ) μπορούσε να διαφέρει ως και προς το διπλάσιο από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η Δανία είχε το υψηλότερο επίπεδο των τιμών των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ το 2015 , στο 145 % του μέσου όρου της ΕΕ , ακολουθούμενη από τη Σουηδία ( 124 % ) , την Αυστρία ( 120 % ) , την Ιρλανδία και τη Φινλανδία (και οι δύο 119 % ) και Λουξεμβούργο ( 116 % ) .

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας , τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών παρατηρήθηκαν στην Πολωνία ( 63 % ), στη Ρουμανία ( 64 % ) , στη Βουλγαρία ( 70 % ) , στη Λιθουανία ( 78 % ) , την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία (αμφότερες 79 % ) .

Για το ψωμί και τα δημητριακά , τα επίπεδα των τιμών κυμάνθηκε από 53 % του μέσου όρου της ΕΕ στη Ρουμανία μέχρι το 162 % στη Δανία, για το κρέας από 54 % στην Πολωνία έως 137 % στη Δανία και για το γάλα , το τυρί και τα αυγά από το 65 % στην Πολωνία έως 140 % στην Κύπρο .

Σε σχέση με το αλκόολ, τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία ( 64 % του μέσου όρου της ΕΕ ) , τη Ρουμανία ( 72 % ) και την Ουγγαρία ( 74 % ) , και τα υψηλότερα στην Ιρλανδία ( 175 % ) , στη Φινλανδία ( 172 % ) και το Ηνωμένο Βασίλειο ( 163 %).

Για τον καπνό , τα επίπεδα των τιμών ήταν σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερες στο ακριβότερο κράτος μέλος σε σχέση με το φθηνότερο . Τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία ( 50 % του μέσου όρου της ΕΕ ) , την Κροατία και τη Λιθουανία (και οι δύο 56 % ) , και το υψηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο ( 218 % ) , στην Ιρλανδία ( 189 % ) και στη Γαλλία ( 127 % .