Ανοδος σημειώνεται στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινούνται ανοδικά, μια καθοδικά και μια είναι αμετάβλητη.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE20 σημείωνε άνοδο 1,48%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, όλοι παρουσιάζουν κέρδη εκτός από τα Ξενοδοχεία που παραμένουν αμετάβλητα. Η Κύρια Αγορά έχει άνοδο 0,85%, η Εναλλακτική 1,75%, και οι Επενδυτικές 0,86%.

Ο όγκος των συναλλαγών είναι 52.935,62 ευρώ.

Σε σχέση με τις μετοχές, τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα έχει η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με άνοδο 9,58%, της Ελληνικής Τράπεζας με άνοδο 0,43%, της Τράπεζας Κύπρου με άνοδο 1,39%, της Δήμητρα Επενδυτική με άνοδο 1,07% και της CYPRUS TRADING CORPORATION PLC με πτώση 3,45%.

Πηγή: KYΠΕ