Διαφωνία Πανεπιστημίου Κύπρου – ΔΕΔΕ

Η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) εξέφρασε τη διαφωνία της με απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου που θεσμοθετεί χρονικό περιορισμό ώστε τα άτομα που απασχολούνται σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας (περίπου το 1/3 του ακαδημαϊκού προσωπικού) να διακόπτεται η εργοδότηση τους στα 5 χρόνια.

«Η απόφαση για μια τέτοιου είδους θεσμική πρακτική εκφράζει μια ευρύτερη τάση υποβάθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας των νέων ακαδημαϊκών στην Κύπρο, όσο και της ποιότητας των διαδικασιών στη βάση των οποίων προσλαμβάνονται» αναφέρει ανακοίνωση της Συντεχνίας.

Προσθέτει πως «ενώ ο αριθμός των ακαδημαϊκών σε μη οργανικές θέσεις αυξάνεται κατακόρυφα, οι αρχές των πανεπιστημίων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργοδότησης των νέων ακαδημαϊκών, με την επιβολή χρονικών περιορισμών».

«Η Συντεχνία ΔΕΔΕ διαφωνεί με την απόφαση αυτή, την οποία βρίσκει άδικη, αφού τέτοιου είδους κριτήρια έρχονται σε αντιπαράθεση με τη λογική της αξιοκρατίας στην πρόσληψη των Ε.Ε., δηλαδή με βάση τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων. Η λογική επιβολής χρονικών περιορισμών για θέσεις υψηλής ακαδημαϊκής εξειδίκευσης φαίνεται να μην εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό από την καθιέρωση της συνεχούς ροής εργασίας και της εδραίωσης μιας μεγάλης δεξαμενής αναλώσιμων ακαδημαϊκών οι οποίοι μετά τα 5 χρόνια υπηρεσίας τους θα αποκλείονται από το Πανεπιστήμιο. Μιας ροής εργασίας που αναπόφευκτα είναι εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας και εις βάρος και των φοιτητών/ριών» σημειώνεται στην ανακοίνωση.