Ιωνάς Νικολάου: “Ανυπόστατες οι αναφορές για τα θέματα ασφάλειας στα αεροδρόμια”

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με την ασφάλεια των αεροδρομίων, είπε ότι η επιδίωξη είναι να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας και αυτό προκύπτει μέσα από την ίδια τη μελέτη που έχει γίνει.

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ασκήσεις έλεγχο πάνω σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία κρέμεται από ένα συμβόλαιο και στο οποίο θα προβλεφθούν όλοι οι απαραίτητοι όροι ελέγχου, παρά με μια υπηρεσία που λειτουργεί με τους κανόνες του δημοσίου.

Σημειώνοντας ότι γι’ αυτό το θέμα έχει γίνει εκτενής μελέτη από την Πολιτική Αεροπορία στην οποία εξετάστηκαν τόσο τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν και τα οποία, ουσιαστικά, στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των αεροδρομίων, όσο και διαχείρισης κάποιων εκ των καθηκόντων που ασκεί σήμερα η Αστυνομία, είπε ότι η μελέτη κατέληξε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα οι πλείστες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 26 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν παραχωρήσει αυτά τα καθήκοντα σε εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, είπε διευκρινίζοντας πως μόνο η Κύπρος και η Ρουμανία διατηρούν τους συγκεκριμένους ελέγχους από Αστυνομία και στρατό αντίστοιχα, και επανέλαβε ότι δεν μιλούμε για τις οποιεσδήποτε εταιρείες ασφάλειας αλλά για εξειδικευμένες εταιρείες, με μακρόχρονη πείρα στην παραχώρηση τέτοιου είδους υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Διευκρίνισε επίσης ότι αυτά τα καθήκοντα θα παραχωρηθούν με διαδικασίες δημόσιων προσφορών που θα διενεργηθούν από τον διαχειριστή του αεροδρομίου που είναι η HERMES και στον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού η Πολιτική Αεροπορία και η Αστυνομία θα θέσουν απαιτήσεις.

Πρόσθεσε ότι τα καθήκοντα που θα ασκεί η ιδιωτική εταιρεία, έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των χειραποσκευών και όχι τον έλεγχο των διαβατηρίων ή των ταξιδιωτικών εγγράφων, που παραμένει δουλειά της Αστυνομίας.

“Τα θέματα εθνικής ασφάλειας των αεροδρομίων και των χώρων τους, θα παραμείνουν στην Αστυνομία και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο διαβατηρίων, την τήρηση της τάξης, της ασφάλειας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον έλεγχο των ατόμων που διακινούνται μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, πρόληψης ή/ και καταστολής μορφής κρίσεως, είναι θέματα της Αστυνομίας”, συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι οι αρμοδιότητες που θα παραχωρηθούν είναι λιγότερες από εκείνες που προβλέφθηκαν στον κανονισμό που ψήφισε η Βουλή πριν μερικά χρόνια και περιορίζονται στην ασφάλεια των φορτίων, του ταχυδρομείου, της προμήθειας των πτήσεων σε τρόφιμα, στον έλεγχο των οχημάτων που εισέρχονται στο αεροδρόμιο.

Καταλήγοντας ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι συνολικά, από τη μελέτη προκύπτει ότι θα εξοικονομηθούν πέραν των 110 αστυνομικών.

Πηγή: KYΠΕ