Μονιμοποιείται η έκπτωση του 50% στα μεταβιβαστικά τέλη

Η μείωση καθίσταται μόνιμη μετά την ψήφιση του «περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου» στις 14 Ιουλίου, 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφέρεται.

«Η πιο πάνω ρύθμιση στοχεύει στην επιπρόσθετη ώθηση της ανάπτυξης της οικοδομικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τόσο από την εγχώρια, όσο και από την ξένη αγορά», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ.

Πηγή: KYΠΕ