ΥΠΟΙΚ: “Η Κύπρος σημαντικό περιφερειακό οικονομικό κέντρο”

Τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κυβέρνησης για ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακό οικονομικό κέντρο, τόνισε ο ΥΠΟΙΚ Χάρης Γεωργιάδης σε εκδήλωση απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 20χρονα της Επιτροπής.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως η Κύπρος δίνει μεγάλη σημασία στο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες παροχής διαφόρων, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και εύρωστο νομικό πλαίσιο και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η συνεργασία πρωτίστως της Κυβέρνησης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημείωσε επίσης ότι οι διάφορες τομές και αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα, δεν πρέπει να καταστούν μια ατέρμονη διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αγορών και Αξιών (ESMA) Steven Maijoor στο δικό του χαιρετισμό αφού εξήρε το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο , σημείωσε πως κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι η Ευρώπη περνά δύσκολες στιγμές . Σημείωσε όμως ότι η οικονομική ανάπτυξη που καταγράφει η Κύπρος και τα νούμερα της ανεργίας κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος της ΕSMA ανέφερε ότι είναι σημαντικό στην Ευρώπη να υπάρχει το σωστό πλαίσιο για την προστασία των επενδυτών. Ανέφερε επίσης ότι ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας με την Επιτροπή για επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ενίσχυση της προστασίας του επενδυτή και η προώθηση της σταθερότητας και της τάξης στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για διασφάλιση της αξιοπιστίας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και για καλλιέργεια της εμπιστοσύνης μέσω της υπευθυνότητας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.
Ανέφερε ότι στα είκοσι αυτά χρόνια, ο ρόλος της ΕΚΚ έχει εξελιχθεί και διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, κατορθώνοντας, μέσα από την προώθηση σειράς νομοθεσιών, οδηγιών και άλλων ενεργειών, να εναρμονιστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η κ. Καλογήρου αναφέρθηκε στην εξέλιξη του θεσμού κατά τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία που η Επιτροπή αποδίδει στην αδειοδότηση και την εποπτεία οντοτήτων που έχουν βαθιά εμπεδωμένη στις αξίες και στον τρόπο δραστηριοποίησής τους τη δίκαιη μεταχείριση και προστασία των επενδυτών και την πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο.

Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για στήριξη της ανάπτυξης του κυπριακού τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σημείωσε η κ. Καλογήρου, η Επιτροπή επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις των ¬¬¬φορέων της κυπριακής αγοράς.

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εποπτεύει σήμερα περισσότερες από 500 οντότητες, εκ των οποίων, 208 Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 155 Παροχείς Διοικητικών Υπηρεσιών, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις 81 εγγεγραμμένες εταιρείες σε αυτό και 12 εκδότες τίτλων που είναι εγγεγραμμένοι σε αγορές του εξωτερικού. Σημαντικό κομμάτι της ρυθμιστικής της αρμοδιότητας αποτελεί και ο αναδυόμενος τομέας συλλογικών επενδυτικών ταμείων, με 35 διαχειριστές κεφαλαίων, που εκπροσωπούν €20,3 δις συνολικά, να βρίσκονται μέχρι στιγμής υπό την εποπτεία της.

Πηγή: KYΠΕ