Υποτροφίες Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για προπτυχιακές μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε μέλη της ΟΕΛΜΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για τα μέλη της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) και τα εξαρτώμενά τους τέκνα (οι οποίες ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών), ως πιο κάτω:

• 25% των διδάκτρων για τα ακόλουθα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής:
 Δημοτική Εκπαίδευση
 Νηπιαγωγικά
 Γραφικές Τέχνες
 Μουσική
• 15% των διδάκτρων ακόλουθα συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής:
 Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
 Εκπαιδευτική Ηγεσία
 Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
 Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση
 Μουσική Παιδαγωγική

(οι πιο πάνω υποτροφίες προσφέρονται σε συμψηφισμό με λοιπές υποτροφίες και εκπτώσεις που ήδη χορηγούνται κατά τη διάρκεια φοίτησης. Δεν μεταφέρονται σε άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάζονται με χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο).
Επιπλέον, παραχωρείται μία (1) υποτροφία 50% για τα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής (στις Επιστήμες της Αγωγής και στη Μουσική Παιδαγωγικά) για μέλη της ΟΕΛΜΕΚ που θα γίνουν αποδεκτά στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για όλα τα έτη σπουδών τους (Η υποτροφία δεν μεταφέρεται σε άλλα πρόσωπα και ούτε ανταλλάζεται με χρηματικό ποσό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο).

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες μπορούν να ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την κυρία Λουτσία Ναρδή, Head of Admissions (τηλ. 22-713001, email [email protected]), και από την ΟΕΛΜΕΚ από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κο. Δημήτρη Ταλιαδώρο ή/και κα. Βαλεντίνα Σαλτέ (τηλ. 22-378480).