Από σήμερα η εξόφληση οφειλών στο ΤΚΑ με δόσεις

Αιτήσεις για εξόφληση των οφειλών τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Περίπου 39 χιλιάδες αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις μαζί, οφείλουν στο ΤΚΑ ποσά που ανέρχονται γύρω στα 290 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνη Τρύφωνος.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Τρύφωνος εξήγησε ότι οι οφειλέτες ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν όσοι χρωστούν τους τελευταίους μήνες και ακόμα δεν καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση εναντίον τους, στη δεύτερη όσοι καταχωρήθηκε μεν εναντίον τους ποινική υπόθεση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της, και στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν άτομα ή επιχειρήσεις εναντίον των οποίων βγήκε καταδικαστική απόφαση.

Ενδέχεται, είπε, κάποιο άτομο ή επιχείρηση να εμπίπτει και στις τρεις κατηγορίες.

Εξήγησε ακόμα ότι τα οφειλόμενα ποσά μεταβάλλονται συνέχεια διότι αφενός δημιουργούνται νέα χρέη, αφετέρου κάποιοι εξοφλούν μέρος των οφειλομένων.

Ο κ. Τρύφωνος είπε επίσης ότι έχουν γίνει από πλευράς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε να τους δοθούν στοιχεία για το ποιοι από αυτά τα άτομα είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους, περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 2016.

Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Παράλληλα, εάν ενταχθούν στη πιο πάνω ρύθμιση, και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δύνανται να ανασταλούν με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δύνανται να ανασταλούν μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι διευθυντές των νομικών προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούν φυλακιστήρια εντάλματα για χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση από κάθε ένα από αυτούς ως φυσικό πρόσωπο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος. Στην περίπτωση τους η έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31.7.2017 ή ενωρίτερα, στην περίπτωση που παύουν να είναι λήπτες πριν την 1.7.2017.

Όσες διευθετήσεις για εξόφληση οφειλών με δόσεις έγιναν πριν την έναρξη του πιο πάνω Nόμου συνεχίζουν να ισχύουν, εκτός εάν ενταχθούν στη ρύθμιση μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid και θα γίνονται δεκτές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 30.11.2016, ενώ καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Πηγή: KYΠΕ