Εισφορά ΣΕΚ στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κύριος Ανδρέας Μάτσας μαζί με τους Πανίκο Αργυρίδη, Γενικό Οργανωτικό, Σάββα Κούλα Γενικό Ταμία και Ελισσαίο Μιχαήλ Γραμματέα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μελάθρου και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο.

Κατά την επίσκεψή τους στο Μέλαθρον αντάλλαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο κ. Θεοφάνη Παναγιώτου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με το Διευθυντή του Μελάθρου κ. Σάββα Σάββα. Στη συνάντηση παρέστη και ο Γραμματέας Σωματείου Ιδιωτικών Λεμεσού Γιώργος Οδυσσέως. Ακολούθως, η ΣΕΚ παρέδωσε την εισφορά της, για την οικονομική ενίσχυση του Μελάθρου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της «Οδού Ελευθερίας» 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου πρόσφερε τιμητική πλακέτα στην ΣΕΚ για τη διαχρονική της προσφορά προς το Μέλαθρον.