Μείωση δαπανών και αυξημένα έσοδα στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό Δήμου Πάφου

Ο Δήμος Πάφου θεωρεί ως “σαφή ένδειξη της αποτελεσματικής διοίκησης, της συνετής διαχείρισης από Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και της ορθής λειτουργίας της Δημοτικής Υπηρεσίας” την εμφανής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Πάφου, όπως αυτή αντανακλάται στον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του.

Οι εξοικονομήσεις προέρχονται από σοβαρές μειώσεις δαπανών για τον ΧΥΤΑ Πάφου και την Green dot, όπως αναφέρεται, ενώ η αύξηση εσόδων προκύπτει κυρίως από τις εισπράξεις των τελών διανυκτέρευσης, γεγονός που αντανακλά την καλή πορεία του τουρισμού, αλλά και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που διενεργείται στις ξενοδοχειακές μονάδες από τη Δημοτική Αρχή.

Μεγάλο μέρος των εξοικονομήσεων θα διοχετευτούν στην εκτέλεση έργων υποδομής, στις επιστρώσεις δρόμων και την κατασκευή πεζοδρομίων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Στη χθεσινοβραδινή του Συνεδρία, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε επίσης την παραχώρηση έκπτωσης 50% στο φόρων σκυβάλων του 2016 σε όλους τους καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης και της συνοικίας Μουτάλλου, λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών τους από τα έργα υποδομής που εκτελούνται στην περιοχή.

Πηγή: KYΠΕ