Προσφορές €174 εκ. σε δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,51% – 0,71%.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Untitled

ΚΥΠΕ