Σε νέα ιστορικά χαμηλά το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007 που υπάρχουν στοιχεία υποχώρησε τον Ιούνιο του 2016 το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας, ενώ αύξηση σημείωσε το επιτόκιο δανείων προς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Επιπλέον, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε στο ιστορικό χαμηλό του 1,49%, ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις δανείων και καταθέσεων, περιλαμβανομένων των υφιστάμενων συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων
—————-
Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,49%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2007 που υπάρχουν στοιχεία.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε άνοδο φτάνοντας στο 1,45%, σε σύγκριση με 1,34% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων
—————
Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε οριακά στο 4,47%, σε σύγκριση με 4,49% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας επίσης μειώθηκε στο 2,99%, σε σύγκριση με 3,09% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση φτάνοντας στο 4,23%, σε σύγκριση με 4,12% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε πτώση υποχωρώντας στο 3,76%, σε σύγκριση με 3,84% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: KYΠΕ