Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές των κυπριακών τραπεζών ο Moody’s

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επενδυτών του Οίκου (Investors Service), η αναβάθμιση αυτή αντανακλά την άποψη του Οίκου ότι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας θα αποκαταστήσει την κερδοφορία των τραπεζών και θα βελτιώσει την ποιότητα του αδύναμου ενεργητικού του.

Η προοπτική εκφράζει την προσδοκία των Moody’s όσον αφορά τον τρόπο εξέλιξης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών στην Κύπρο κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η έκθεση των Moody’s τιτλοφορείται “Προοπτική Τραπεζικού Συστήματος – Κύπρος: Οικονομική ανάκαμψη και Αναδιαρθρώσεις Δανείων οδηγούν σε θετική προοπτική” και σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Οίκου, η αναλύτρια και συντάκτρια της έκθεσης, Μελίνα Σκουρίδου, δήλωσε ότι “ύστερα από πέντε έτη ζημιών, αναμένουμε τις τράπεζες στην Κύπρο να είναι κερδοφόρες το 2016 και προβλέπουμε μια ήπια 0,3% – 0,5% απόδοση ενεργητικού”.

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της Κύπρου, ωθούμενη από την αναζωογόνηση του τουρισμού, την ενίσχυση του τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών και την αυξημένη καταναλωτική δαπάνη, θα δώσει ώθηση στην αναδιάρθρωση των δανείων των τραπεζών και θα δημιουργήσει νέες εργασίες για τις τράπεζες, πρόσθεσε η κ. Σκουρίδου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Ο οίκος Moody’s προβλέπει βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού των εγχώριων τραπεζών της Κύπρου ως αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης των συνθηκών λειτουργίας, με το δείκτη προβληματικών έναντι ακάθαρτων δανείων να συνεχίζει να μειώνεται στο 43%-45% μέχρι το τέλος του 2016, αν και παραμένει ψηλός παρά το ότι είναι χαμηλότερος από το υψηλό Σεπτεμβρίου 2015 που ήταν 55%.

ΚΥΠΕ