Το ΥΠΠ δηλώνει ότι τήρησε κατά γράμμα τη διαδικασία για τις μαθητικές εκλογές

Τοποθετούμενο επί δημοσιευμάτων αναφορικά με τη σχετική Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, το ΥΠΠ δηλώνει ότι συμφωνεί με τις διαπιστώσεις της Επιτρόπου ως προς τις αδυναμίες που υπάρχουν στους υφιστάμενους κανονισμούς για τις μαθητικές εκλογές και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για αποφυγή ανάλογων μελλοντικών περιστατικών.

Ως εκ τούτου, το ΥΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (μαθητές, γονείς, διευθύνσεις σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικές οργανώσεις), οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή για την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, διαμόρφωσαν και έχουν ομόφωνα εισηγηθεί νέα διαδικασία διεξαγωγής των μαθητικών εκλογών, σημειώνεται.

Καταλήγοντας το ΥΠΠ αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της Βουλής προς έγκριση.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ