Αύξηση 43% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το α’ εξάμηνο του 2016

Παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με €1,54 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι συνολικές εισαγωγές το εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασαν αύξηση €454εκατομμυρίων και ανήλθαν σε €2,99 δισ σε σύγκριση με 2,55 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 2,33 δισ, εκ των οποίων οι εισαγωγές από τη Γερμανία ανήλθαν σε €760 εκ, από την Ελλάδα σε €564 εκατ, από την Ιταλία σε €184 εκατ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε €174.