Σχοινάς: οι κανόνες της Συνθήκης ισχύουν ακόμα και στη μη εναρμονισμένη διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών

Σημείωσε ωστόσο, εμφατικά ότι παρά το γεγονός πως η διαδικασία αδειοδότησης παραγωγών τηλεοπτικού περιεχομένου δεν είναι εναρμονισμένη, οι αρχές και ο κανόνες της Ευρωπαϊκής Συνθήκης συνεχίζουν και ισχύουν κανονικά.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται και σε αυτή την περίπτωση τους κανόνες τις Συνθήκης και ειδικότερα την αρχή ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.

Υπενθύμισε δε ότι πέραν αυτού του θέματος, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μια ανοιχτή έρευνα για το θέμα του φάσματος των τηλεοπτικών συχνοτήτων και της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών – θέματα για τα οποία, σημείωσε πως υπάρχει ανοιχτή διαδικασία επί παραβάση και ο Επίτροπος βρίσκεται σε επαφές με τις ελληνικές αρχές.