Επιχείρηση στο Λιμάνι Λεμεσού για παράνομη χρήση αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 11 Οκτωβρίου 2016, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενα οχήματα μέσα στο Λιμάνι Λεμεσού για εντοπισμό παράνομης χρήσης αφορολόγητου χρωματισμένου πετρελαίου.

Ελέχθησαν συνολικά 64 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών αλλά και πετρελαιοκίνητων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως και διαπιστώθηκε ότι δύο από αυτά χρησιμοποιούσαν παράνομα βιομηχανικό πετρέλαιο. Τα εν λόγω οχήματα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Μετά από γραπτό αίτημα των εμπλεκομένων, το Τμήμα Τελωνείων αποδέχτηκε τον εξώδικο συμβιβασμό των δύο υποθέσεων, με την καταβολή των αποφευχθέντων φόρων κατανάλωσης και Φ.Π.Α., πλέον της χρηματικής επιβάρυνσης, του συμβιβαστικού ποσού και του ποσού απόδοσης. Εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των €2,250. Τα δύο οχήματα που κατασχέθηκαν επιστράφηκαν ακολούθως στους ιδιοκτήτες τους.

Τονίζεται στην ανακοίνωση ότι το Τμήμα Τελωνείων θα συνεχίσει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Πηγή:ΚΥΠΕ