Πληγή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Το ποσοστό των δανείων που δεν εξυπηρετείται (NPLs) ήταν στο 79,3% στο τέλος Ιουνίου 2016, με μεγαλύτερη τρύπα τον τομέα του εμπορίου. 

Από τα δάνεια που έδωσαν τα πιστωτικά ιδρύματα, στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών δεν εξυπηρετείται το 55,8% στο τέλος Ιουνίου 2016.

Στη βιομηχανία το ποσοστό των προβληματικών δανείων είναι στο 60,8% από 59,3% πέρυσι, στον τομέα των μεταφορών και αποθήκευσης τα προβληματικά δάνεια είναι στο 54,9% από 54,8% τον Ιούνιο του 2015, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ως ποσοστό των συνολικών χορηγήσεων σε ιδιώτες έφτασαν το 57,5% στο τέλος Ιουνίου του 2016, σημειώνοντας μικρή αύξηση από πέρυσι, που ήταν στο 56,7%.