Πιστοποιητικό αρίστων τουριστικών σημείων αναφοράς έλαβε το Πάρκο Γλυπτικής Αγ. Νάπας από Tripadvisor

 

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι «σύμφωνα με την επιστολή του Διεθνούς Οργανισμού Tripadvisor το σκεπτικό που τους οδήγησε για να απονείμουν αυτή την τιμητική διάκριση στο Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας   είναι ότι διακρίνεται για τις εξαίρετες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει προς τους επισκέπτες και αυτό αναγνωρίζεται από τα σχόλια των εκατοντάδων επισκεπτών τα οποία καταγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού».

Αυτή η αναγνώριση, συνεχίζει η ανακοίνωση «μας διακρίνει από τους ανταγωνιστές μας και παρέχει στους επισκέπτες το κίνητρο να προτιμούν και να θέλουν να επισκέπτονται την Αγία Νάπα και το Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας. Το δίπλωμα αναφέρει ότι οι ταξιδιώτες παγκοσμίως αναγνωρίζουν το Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας ως εξαιρετικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς».

Σημειώνεται ακόμα ότι «το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής Αγίας Νάπας έχει προταθεί να γίνει μέλος του  ISSA , του Διεθνούς Οργανισμού Συμποσίων Γλυπτικής και αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το Δήμο και για την Κύπρο γενικότερα».