Η Συμβουλευτική Επιτροπή χαιρετίζει σύσταση ειδικής ανακριτικής ομάδας για κακοποιήσεις ανηλίκων στην Αστυνομία

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εν λόγω ομάδα θα εδρεύει στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2017. Μέρος των εργασιών της Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας προβλέπεται να μεταφερθεί στο «Σπίτι για το Παιδί», το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2017, όπου οι εν λόγω εργασίες θα γίνονται σε συνεργασία με λειτουργούς του Σπιτιού ή/και άλλων εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τονίζει, για άλλη μια φορά, ότι η εξειδίκευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την έγκαιρη αναγνώριση και τον αποτελεσματικό χειρισμό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αστυνομίας και να στοχεύσουν στην παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών για την κακοποίηση παιδιών αλλά και ενηλίκων.

Καλείται ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επαναφέρει το θεσμό της εξειδίκευσης των Οικογενειακών Συμβούλων οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καλούνται να πρωτοστατήσουν στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ενηλίκων και παιδιών. Δεν είναι τυχαίο που έρευνες για το θέμα θεωρούν την εξειδίκευση των επαγγελματιών ως τον πλέον καταλυτικό παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τάσσεται συνοδοιπόρος στην όλη προσπάθεια της Αστυνομίας και είναι στη διάθεση της Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ