Νέα μάχη για €6 εκατ. του Οργανισμού Νεολαίας

 

Λευκωσία: Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ», απέστειλε η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ζητώντας απαντήσεις σχετικά με το κόστος που θα έχει το δημόσιο ταμείο από τυχόν υλοποίηση σχεδίου συντάξεων που αφορά τους υπαλλήλους του Οργανισμού Νεολαίας, που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα €6 εκατ. Παρατηρεί επίσης, ότι πιθανώς να δημιουργηθεί κακό προηγούμενο, κάτι το οποίο είναι δυνατόν να εκτοξεύσει το κόστος στο πολλαπλάσιο, αν τύχει εφαρμογής και σε άλλους υπαλλήλους.
 
Η επιστολή της βουλευτού εστάλη ύστερα από την επανακατάθεση κανονισμών στις 30 Νοεμβρίου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Η κ. Χαραλαμπίδου με την επιστολή της υπενθυμίζει, πως αρχικά οι «περί Οργανισμού Νεολαίας και Χορηγήματα κανονισμοί», είχαν κατατεθεί το έτος 2014, για να αποσυρθούν στη συνέχεια και να επανέλθουν μόλις πρόσφατα.
 
Όπως αναφέρει η κ. Χαραλαμπίδου, οι κανονισμοί αφορούν τη δημιουργία σχεδίου συντάξεων με ωφελήματα πανομοιότυπα με αυτά που ισχύουν για τους παλαιούς δημοσίους υπαλλήλους. Τα ωφελήματα αυτά δίνονται, συνεχίζει στην επιστολή της η κ. Χαραλαμπίδου, με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς αναδρομικά από το 1994.
 
Στη συνέχεια, αφού αναφέρει πως στην έκθεση αντικτύπου (παράγραφος 2,5 της ανάλυσης αντικτύπου) αναφέρεται ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν έχουν κανένα κόστος, υποδεικνύει πως «στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο κόστος για το δημόσιο ταμείο και ότι πρόκειται για δαπάνη που θα γίνει ενώ το κράτος δεν έχει καμιά υποχρέωση να την κάνει». Η κ. Χαραλαμπίδου υποστηρίζει πως το κόστος αυτό, μόνο για τα αναδρομικά, υπερβαίνει τα €6 εκατ. και αφορά περίπου 30 υπαλλήλους του Οργανισμού.
 
Συγκεκριμένα, εξηγεί η κ. Χαραλαμπίδου, αν θεωρήσει κανείς ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονταν στον Οργανισμό από το 1994, η δαπάνη για την υλοποίηση συνταξιοδοτικού σχεδίου είναι γύρω στο 25% επιπροσθέτως του μισθολογίου. Το μισθολόγιο του Οργανισμού είναι σε σημερινές τιμές €1,2 εκατ. Με άλλα λόγια, η δαπάνη για τα αναδρομικά είναι 1,2 Χ 25% Χ 21 χρόνια = 6.300.000 ευρώ.
 
Δηλαδή, το κράτος, συνεχίζει η κ. Χαραλαμπίδου, με τη ρύθμιση αυτή θα κάνει δώρο σε κάθε υπάλληλο γύρω στις €200.000 και, επιπλέον, το κόστος εργοδότησης για κάθε υπάλληλο ο οποίος προσλήφθηκε από το 1994 ως το 2012 θα αυξηθεί κατά περίπου 20% (τόσο είναι κατά προσέγγιση το αναλογιστικό κόστος για κάθε παλιό δημόσιο υπάλληλο μετά τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία).
 
Ακολούθως, η κ. Χαραλαμπίδου, απευθυνόμενη πάντα στον υπουργό Οικονομικών, διερωτάται:
 
– Δεν είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι η ψήφιση των κανονισμών δεν συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο; Το κόστος με βάση τους κανονισμούς αφορά τον Οργανισμό, όμως ο προϋπολογισμός του Οργανισμού χρηματοδοτείται κατά το μέγιστο από το Πάγιο Ταμείο. Χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση, το κράτος παραχωρεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε 30 υπαλλήλους.
– Δεν δημιουργείται ένα εκρηκτικό προηγούμενο, αφού κατηγορίες εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι σήμερα δεν απολαμβάνουν του ωφελήματος της επαγγελματικής σύνταξης θα μπορούσαν να ζητήσουν το ίδιο με δυνητικό κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; (Οι υπάλληλοι του Οργανισμού ήταν έκτακτοι ως το 2007 οπότε και νομιμοποιήθηκαν με τροποποίηση της νομοθεσίας).
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 
Όταν ηγέρθη ξανά το θέμα τον Μάρτιο του 2016, ο Οργανισμός Νεολαίας είχε εκφράσει τις εξής θέσεις:
 
– Οι υπολογισμοί που αφορούν την οικονομική πτυχή και το εκτιμώμενο κόστος ρύθμισης του ζητήματος, αποτελεί προϊόν λανθασμένου συλλογισμού, χωρίς καμία απολύτως ουσιαστική υπόσταση.
 
– Επιθυμία του διοικητικού συμβουλίου είναι η οριστική ρύθμιση των ανοικτών ζητημάτων που αφορούν στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού του Οργανισμού Νεολαίας και θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη για λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, οι οποίες να μην πάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο και να μη δημιουργούν προβληματικό προηγούμενο.
 
Όσοι υποστηρίζουν την προταθείσα ρύθμιση, υποδεικνύουν πως ουσιαστικά η πρώτη πληρωμή υπαλλήλου του Οργανισμού θα γίνει το 2025 (και όχι τώρα) δεδομένου ότι τότε αφυπηρετεί υπάλληλος τους. Οι διαφωνούντες με τη ρύθμιση υποστηρίζουν, πως αποκρύβεται ότι για κάθε υπάλληλο το κράτος θα καταβάλλει ψηλό εφάπαξ και επιπλέον σύνταξη παλαιού δημοσίου υπαλλήλου εφ’ όρου ζωής στους 26 υπαλλήλους του Οργανισμού Νεολαίας.
 
Σημειώνεται, ότι οι υπάλληλοι του Οργανισμού ήταν έκτακτοι ως το 2007 οπότε και νομιμοποιήθηκαν με τροποποίηση της νομοθεσίας. Στους κανονισμούς αναφέρεται, πως η ισχύς του Σχεδίου Συντάξεων για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Νεολαίας λογίζεται ότι άρχισε από την 28η Απριλίου 1994, δηλαδή πριν από 22 χρόνια. Σημειώνεται, ότι μετά το 2011 οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στο δημόσιο δεν θα δικαιούνται σύνταξης.
 
 
Δεν ανατρέπονται τα σχέδια;
Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου ρωτά τον υπουργό Οικονομικών, αν με την προωθούμενη ρύθμιση (κανονισμοί) δεν ανατρέπεται η αναθεώρηση της νομοθεσίας, ως προς τα συνταξιοδοτικά σχέδια τα οποία «κλείδωσαν» το 2012. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, αναφέρει η κ. Χαραλαμπίδου, δεν είναι μόνο να ενταχθούν, εκ των υστέρων, σε τέτοιο σχέδιο άτομα που δεν είχαν αυτό το ωφέλημα το 2012, αλλά να δημιουργηθεί εξ υπαρχής ένα τέτοιο σχέδιο.
Σημειώνεται, ότι οι κανονισμοί αναμένεται να προωθηθούν σύντομα στην ολομέλεια προς ψήφιση.

ΠΗΓΗ: philenews.com