Nέα Πρόταση ΥΠΠ για Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου


Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, για τη διαμόρφωση της αναλυτικής αυτής πρότασης έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου που έγινε για την πρώτη πρόταση που είχε καταθέσει το ΥΠΠ για το θέμα, άλλες πρόσφατες σχετικές προτάσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και απόψεις που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η πρόταση, αναφέρεται, φιλοδοξεί να εξορθολογήσει μια κορυφαίας σημασίας πολιτική και να διορθώσει τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο λειτουργεί αμετάβλητο εδώ και 40 χρόνια. Κατά γενική ομολογία, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας σήμερα γίνεται με έναν μονοδιάστατο, ισοπεδωτικό και αναχρονιστικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη και τα κίνητρα για να βελτιώνονται συνεχώς.

Επίσης, σημειώνεται, το υφιστάμενο σύστημα δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις περιπτώσεις των ανεπαρκών εκπαιδευτικών. Με τη νέα του πρόταση, το ΥΠΠ προτείνει την εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου, ολοκληρωμένου και πολυδιάστατου συστήματος αξιολόγησης, όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα στηρίζεται στις σύγχρονες τάσεις και θα προάγει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος, προστίθεται, η αξιολόγηση θα είναι πολυδιάστατη, αφού θα λαμβάνονται υπόψη ποικίλες διαστάσεις που αφορούν τον αξιολογούμενο και το έργο του.

Θα εφαρμόζονται, αναφέρεται, σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης με την ανάπτυξη και χρήση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εργαλείων αξιολόγησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη.

Η αξιολόγηση, σημειώνεται, θα είναι συμμετοχική, αφού θα γίνεται από τρεις αξιολογητές ενώ και ο ίδιος ο αξιολογούμενος θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, μέσω της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Ο αξιολογικός ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας ενισχύεται και αποκτά σημαντική βαρύτητα.

Υιοθετείται, ακόμη, η αρχή «όποιος αξιολογεί αξιολογείται».

Τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης, αναφέρει το ΥΠΠ, θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των διευθυντικών/ηγετικών στελεχών που θα προσφέρει Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.

Υιοθετείται, επίσης, ξεκάθαρη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας ενώ περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διαδικασίες επαγγελματικής στήριξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, σημειώνεται, στο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ) προτείνονται διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες, οι οποίες, προς το παρόν, θα διεξάγονται σε πιλοτική βάση, στο πλαίσιο παιδαγωγικής αυτονόμησης των σχολικών μονάδων.

“Η πρόταση έχει ήδη αποσταλεί στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν κληθεί σε τρεις συναντήσεις εντός Ιανουαρίου για συζήτησή της. Επίσης, έχει αποσταλεί στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία κλήθηκαν, στο πλαίσιο διεξαγωγής δομημένου διαλόγου, να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2017. Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, στο οποίο θα παρουσιαστεί η Πρόταση και θα κατατεθούν οι απόψεις και προτάσεις όλων των μελών, με στόχο τη διεξαγωγή παραγωγικής και εποικοδομητικής συζήτησης, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί το τελικό Σχέδιο”, προστίθεται.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί ότι, μέσα από το διάλογο, με καλή θέληση, συναίνεση και σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί το τελικό σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα συμπληρώσει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο αυτή την περίοδο προς όφελος των μαθητών μας και ευρύτερα της κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ