Σε Σώμα, το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών

Στη συνεδρία πληρώθηκαν οι θέσεις του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Στις εν λόγω θέσεις εκλέγηκαν αντίστοιχα οι συνάδελφοι Λένια Καρατζιά, Χρίστος Χριστοφίδης και Γιάννης Σεϊτανίδης. Ως εκ τούτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ, έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος Γιώργος Φράγκος, Αντιπρόεδρος Λένια Καρατζιά, Γενικός Γραμματέας Χρίστος Χριστοφίδης, Ταμίας Γιάννης Σεϊτανίδης, μέλη οι Μάριος Δημητρίου, Ανδρέας Ριρής, Χρίστος Γεωργίου, Αριστείδης Βικέτος και Γιώργος Θεοδούλου. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι Σπύρος Σωτηρίου, Στέλιος Ξιουρής, Γιώργος Χρυσάνθου και Έλενα Σταύρου.

Φωτο: Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, σε σημερινό στιγμιότυπο, μετά τη συνεδρία