Ν.Τορναρίτης: «Η διχόνοια δεν υπήρξε ποτέ καλός σύμβουλος για τον Ελληνισμό» (Βίντεο)

 

Διαβάστε αυτούσιες τις δηλώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκου Τορναρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό:

Η Σύνοδος της Γενεύης σηματοδότησε την έναρξη της σε βάθος συζήτησης για πρώτη φορά του ζητήματος της ασφάλειας και της κατάργησης των εγγυήσεων που προβλέπονται στο Σύνταγμα του 60 και σε όλα τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού τα οποία μέχρι σήμερα κατατέθηκαν.

Το γεγονός και μόνο ότι, μετά από 57 χρόνια, η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας τίθενται υπό αμφισβήτηση σε διεθνή Διάσκεψη για την Κύπρο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με την Ε.Ε. ως ενδιαφερόμενο μέρος, αποτελεί ιστορικό σταθμό στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Στη Γενεύη για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, η Τουρκία βρέθηκε σε μια διάσκεψη, όπου συζητείται η κατάργηση των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας.

Αυτό έγινε κατορθωτό λόγω της πετυχημένης στρατηγικής του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη ετοιμότητα και αυτοπεποίθηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και της σημαντικής συμβολής της Ελλάδας και της ΕΕ.

Η διαβούλευση στο Μον Πελεράν, συνιστά συνέχεια σε επίπεδο εκπροσώπων όλων των μερών της διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε στη Γενεύη. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα της τελικής συζήτησης, καθώς θα διαμορφωθεί για πρώτη φορά, ένα κείμενο εργασίας στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι παράμετροι της λύσης αυτού του ζητήματος.

Στόχος είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα το έγγραφο που θα διαμορφωθεί να επιτρέπει την συνέχιση της διαπραγμάτευσης σε πολιτικό επίπεδο.

Διαπιστώνουμε ότι η διαπραγματευτική μας θέση είναι για πρώτη φορά ιδιαίτερα ενισχυμένη και αυτό οφείλεται:

• Στο γεγονός ότι η χώρα μας όχι μόνο είναι και θα παραμείνει μέλος της ΕΕ, αλλά και στο ότι η ΕΕ παρέχει μέσα από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, συγκεκριμένα μέσα για την προστασία των μελών της από οποιαδήποτε μορφή απειλής.

• Στη διαπίστωση ότι στη διεθνή κοινότητα επικρατεί θετικό κλίμα υιοθέτησης των βασικών μας θέσεων.

• Στο γεγονός ότι στο τραπέζι της διάσκεψης για την Κύπρο, η μόνη αντιπροσωπεία η οποία έχει ήδη καταθέσει εδώ και καιρό ολοκληρωμένη πρόταση για την ασφάλεια είναι η δική μας.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε πως στη δήλωση που ακολούθησε την σύνοδο της Γενεύης αναγνωρίζεται πως η ασφάλεια της μίας πλευράς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε βάρος της άλλης. (“They recognize that the security of one community cannot come at the expense of the other” )

Επαναλαμβάνουμε τη θέση του ΔΗΣΥ για κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων του 1960 και προσβλέπουμε σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας για τη χώρα μας που θα αντικατοπτρίζει την πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις διαπραγματεύσεις και περιλαμβάνει:

Α. Προτάσεις για την διασφάλιση της εφαρμογής της λύσης με αξιοποίηση του κεφαλαίου 7 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ.

Β. Η πρόταση αφορά την μετά την εφαρμογή της λύσης περίοδο. Για όλη την περίοδο εφαρμογής της λύσης ως μέρος της συμφωνίας θα πρέπει να προνοείται παραμονή, ενίσχυση και μετεξέλιξη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Γ. Η λύση τότε και μόνο τότε θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αφού αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα.

Δ. Την πρώτη μέρα της λύσης θα πρέπει να αποχωρήσει το 75% των στρατευμάτων και το υπόλοιπο να παραμείνει συγκεντρωμένο σε ένα στρατόπεδο, μέχρι την τελική αποχώρηση τους το συντομότερο δυνατό.

Ε. Πέραν τούτων καθοριστικό στοιχείο ασφαλείας είναι:

Η ανεξαρτησία του ομοσπονδιακού κράτους
• Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχών και αξιών της ΕΕ
• Η εσωτερική δομή του κράτους και τα σαφή πολιτικά και διοικητικά όρια εντός των οποίων θα ασκούν τις αρμοδιότητες τους οι δύο πολιτείες.
• Η αποτελεσματική συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στην λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική λειτουργία του κράτους
• Οι συνταγματικές πρόνοιες που θα απαγορεύουν την απόσχιση ή την ένωση του όλου ή μέρους με άλλο κράτος
• Μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων

Μετά τη εφαρμογή της λύσης η πρόταση προνοεί σύσταση πολυεθνικής αστυνομικής δύναμης η οποία θα αποτελείται από κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Ελλάδας, και του ΗΒ.
Η διάρκεια παρουσίας της δύναμης θα είναι πέντε χρόνια από την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και θα δύναται να ανανεωθεί η παρουσία της ή να τερματιστεί για όσο καιρό κρίνει αναγκαίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μέρος της πρότασης του Προέδρου αποτελεί και το Σύμφωνο Φιλία και συνεργασίας μεταξύ Κύπρου- Ελλάδας- Τουρκίας- Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτή την κομβική ώρα για την Κύπρο οι πολίτες ζητούν από όλους μας να ανταποκριθούμε θετικά στο κάλεσμα της Ιστορίας.

Η διχόνοια δεν υπήρξε ποτέ καλός σύμβουλος για τον Ελληνισμό.

Αυτές οι στιγμές απαιτούν ενότητα και ολόπλευρη στήριξη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής πλευράς.

Εμείς καλούμε τον κάθε πολίτη να προσηλωθεί και να κρίνει τις εξελίξεις στην ουσία τους, στηρίζοντας τον αγώνα του Προέδρου Αναστασιάδη στην κορυφαία διεκδίκηση του λαού μας.

Απευθυνόμαστε στον κάθε Κύπριο, τον οικογενειάρχη, τη νέα γενιά. Η επιδίωξή μας είναι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής, ο τερματισμός της αβεβαιότητας και φαινομενικής ηρεμίας 43 χρόνων, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει πηγή αστάθειας και εντάσεων στην πατρίδα μας.

Η επιδίωξή μας είναι η Κύπρος, με το σύνολο της επικράτειας και του λαού της, να γίνει οριστικά μέρος του ευρωπαϊκού κόσμου της ελευθερίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και συνεργασίας.