Ποινικοποιούνται παρενόχληση και παρακολούθηση (stalking)

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχετικό νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, και σύντομα κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Με το νομοσχέδιο ποινικοποείται η παρενόχληση (harassment) και η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) και προβλέπονται ποινές για τους παραβάτες.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της προστασίας προσώπων από συμπεριφορά που είναι παρενοχλητική, καθώς και άλλα συναφή θέματα. Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ποινικοποίηση των δύο αδικημάτων, με διαφοροποίηση στις ποινές που επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και των συνεπειών της στο θύμα.

Επίσης, ορίζονται οι περιστάσεις, οι οποίες θα προσμετρώνται ως επιβαρυντικές κατά την επιμέτρηση της ποινής. Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα στα Δικαστήρια να εκδίδουν διατάγματα, με στόχο την προστασία του θύματος ή άλλων ατόμων του περιβάλλοντός του. Περιλαμβάνεται δε ειδικό μέρος σχετικά με τις αστικές θεραπείες και ειδικότερα προνοείται δικαίωμα του θύματος σε αποζημίωση και αποκατάσταση μετά την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.

Το νομοσχέδιο είχε τεθεί σε ευρεία διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και οι Οργανώσεις του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Στη συνέχεια πέρασε από τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία.

Πηγή:philenews.com/Γράφει: Μιχάλης Χατζηβασίλης