Δημιουργείται σύνδεσμος για καταγγελίες κατά τραπεζών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, μέσω του συνδέσμου, οι σχετικές πληροφορίες θα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή:ΚΥΠΕ