Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας: Κρατική στήριξη σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Σε συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο «Τραπεζική Αναδιάρθρωση», που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η κ. Γιωρκάτζη αναφέρθηκε στα επιχειρήματα που ακούγονται υπέρ και κατά της επιλογής του κουρέματος καταθέσεων.

Ειδικότερα, η κ. Γιωρκάτζη είπε πως αν επιλεγόταν η επιλογή της κρατικής στήριξης (bailout) στην Κύπρο, η πραγματική οικονομία και ο τραπεζικός τομέας θα μπορούσαν να ανακάμψουν γρηγορότερα, ενώ από την άλλη η κρατική στήριξη θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη λιτότητα (λόγω του υψηλού χρέους), όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα.

«Παρόλο που αυτά τα ερωτήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών ακαδημαϊκών ερευνών, η εισήγησή μου είναι να εξεταστεί η παραχώρηση στα κράτη-μέλη της διακριτικής εξουσίας να παρεμβαίνουν, σε εξαιρετικές καταστάσεις συστημικών τραπεζικών κρίσεων, όπου τα μέτρα εξυγίανσης ενδεχομένως να έχουν σοβαρό και σκληρό αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία», είπε.

Όπως είπε, «όλοι συμφωνούμε με την αρχή ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές είναι οι πρώτοι που θα επωμιστούν το κόστος μιας τραπεζικής κατάρρευσης, χωρίς την ανάγκη να καταφεύγουμε σε δημόσια κονδύλια, Ωστόσο, κάποιος πρέπει να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των ενεργειών εξυγίανσης σε σημαντικές τράπεζες σε περίπτωση συστημικών κρίσεων».

Πάντως, η κ. Γιωρκάτζη υπενθύμισε ότι στη βάση των μέτρων εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Κύπρο, στο πλαίσιο του μνημονίου, πέραν από τη διαγραφή των μετόχων και ομολογιούχων, το κούρεμα καταθέσεων είτε για απορρόφηση των ζημιών στην μια τράπεζα (Λαϊκή) ή για την ανακεφαλαιοποίηση της άλλης πριν την συγχώνευσή τους, ανήλθε περίπου στα €8 δισεκατομμύρια, που αντιστοιχούσε σχεδόν στο 50% του κυπριακού ΑΕΠ, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων.

«Η εξυγίανση των δύο συστημικών τραπεζών και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές είχε ένα διασπαστικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, επιτείνοντας τη συνεχιζόμενη ύφεση, ενώ η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2012-2014, το οποίο, με τη σειρά του οδήγησε στην επιδείνωση της οικονομικής θέσης των δανειοληπτών και στην επακόλουθη έντονη αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια».

Προσοχή στο MREL

H κ. Γιωρκάτζη αναφέρθηκε και στις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για την εξυγίανση και την ανάκαμψη τραπεζών (BRRD).

Η ελαστικότητα με την οποία οι αρχές εξυγίανσης θα προσεγγίσουν το έργο του καθορισμού του ποσού του MREL, καθώς και της περιόδου κατά την οποία οι τράπεζες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές, τόνισε, θα αναδιαμορφώσει και θα αναδιαρθρώσει όχι μόνο συγκεκριμένες τράπεζες στην ΕΕ, αλλά και τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του

Προειδοποίησε δε ότι τράπεζες που επιζητούν την παραδοσιακή χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάκαμψης, χωρίς ή με περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές θα είναι αυτές που θα συναντήσουν δυσκολίες στη συμμόρφωση.

Κάποιες απ’ αυτές τις τράπεζες μπορεί να αναγκαστούν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα ή, αν το κόστος συμμόρφωσης απειλεί τη βιωσιμότητά τους, να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ