Εντός Φεβρουαρίου σχέδια της ΑνΑΔ για λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2017 είναι ελλειμματικός. Προβλέπει έσοδα ύψους €27.677.000 σε σύγκριση με €33.925.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016.

Οι δαπάνες προϋπολογίζονται σε €31.041.000, έναντι €38.043.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, το υπολογιζόμενο έλλειμμα, ύψους €3.364.000 θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών που κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 υπολογίζονται σε €48.119.407.

«Το ΔΣ της ΑνΑΔ πιστεύει ότι υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι ορθό γι’ αυτήν να διαθέτει από τα πλεονάσματά της, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιμετώπισης της ανεργίας», ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ Ανδρέας Κιττένης.

Είπε ότι ο προϋπολογισμός βασίζεται στους στόχους της Αρχής για το τρέχον έτος, που είναι η συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, προώθηση της δια βίου μάθησης των απασχολουμένων, ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προώθηση της έρευνας και η αποτελεσματική διακυβέρνηση.

«Μέσα από το στόχο για συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα στη συνέχιση των δράσεων κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το στόχο της δια βίου μάθησης, είπε ότι προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Ο κ. Κιττένης είπε πως για σκοπούς κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται η διάθεση ποσού €19.5 εκατομμυρίων για επιχορήγηση 58.000 συμμετοχών εργοδοτουμένων και ανέργων σε ποικίλες μορφές προγραμμάτων και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Πρόσθετα ανέφερε ότι μέσω των διαφόρων σχεδίων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων αναμένεται να διατεθεί ποσό ύψους €93.080.

Σημείωσε επίσης το σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση και το σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων ΕΕΕ για απόκτηση εργασιακής πείρας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία εγκρίθηκαν από το ΔΣ της Αρχής μετά από απόφαση του Υπουργικού, και αναμένεται να εφαρμοστούν το 2017, εντός του τρέχοντος μηνός.

Ο κ. Κιττένης σημείωσε ότι τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας που εφάρμοσε η ΑνΑΔ ήταν επιτυχή, διαφωνώντας με τη θέση που διατύπωσε ο προεδρεύων της Επιτροπής Μάριος Μαυρίδης ότι τα σχέδια επιδότησης της εργασίας δεν ήταν αποτελεσματικά και ότι κατά 90% τυγχάνουν εκμετάλλευσης από εργοδότες, που προσλαμβάνουν άτομα τα οποία είχαν ούτως ή άλλως ανάγκη εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα τα σχέδια, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που θα μπορούσαν να υπάρχουν για μετεκπαίδευση του ανέργου σε κάποιον άλλο τομέα.

Ζήτησε, τέλος, τη συμπλήρωση 14 κενών θέσεων στην ΑνΑΔ, σημειώνοντας ότι αυτό το προσωπικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των προγραμμάτων της Αρχής.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ Γιώργος Παναγίδης είπε πως αυτή τη στιγμή είναι σε προτεραιότητα, με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού και την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, τα προγράμματα που αφορούν τους δικαιούχους του ΕΕΕ. Η προσπάθεια, εξήγησε, είναι να «χτυπηθεί η ανεργία» και ταυτόχρονα να υπάρξει ενεργοποίηση αυτών των ατόμων που παίρνουν επιδόματα από το κράτος.

Ανέφερε ακόμα ότι επίκειται η ανακοίνωση προγράμματος για ένταξη ληπτών του ΕΕΕ στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για απόκτηση εξάμηνης εργασιακής πείρας.

Σημείωσε επίσης ότι εφαρμόζονται τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων, δίνοντας προτεραιότητα στους δικαιούχους του ΕΕΕ, που αφορούν τέσσερις ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας και η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή μέχρι τον Απρίλιο, όταν θα αρχίζει η τουριστική σεζόν.

Υπάρχει ακόμα απόφαση να γίνουν αντίστοιχα προγράμματα για πωλητές, φροντιστές ηλικιωμένων και παραπληγικών.

Παράλληλα είπε, συνεχίζεται η εφαρμογή σχεδίων, όπως το σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει πολύ ψηλό ποσοστό παραμονής στην εργασία.

Ο κ. Παναγίδης διαφώνησε με τη θέση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Καυκαλιά ότι κάποια προγράμματα της ΑνΑΔ συμπίεσαν τους μισθούς στην αγορά προς τα κάτω, σημειώνοντας ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος και ότι η οικονομία πέρασε από ύφεση. Συμπλήρωσε δε ότι τονίστηκε επανειλημμένα πως το επίδομα που παραχωρείτο στους συμμετέχοντες δεν ήταν ποτέ μισθός και ότι δεν επρόκειτο για εργοδότηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ