ΥΠΟΙΚ: Επιστρατεύει νέα όπλα για τη διαχείριση δημοσίου χρέους

Σύμφωνα με πληροφορίες:

«Το ΥΠΟΙΚ προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλων για τη διενέργεια έρευνας βιωσιμότητας δημοσίου χρέους (Debt Sustainability Analysis), ενώ έχει εισαγάγει ένα ειδικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης χρέους (Commonwealth Secretariat – Debt Recording and Management System) που θα βοηθά στην πιο αποτελεσματική μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση της πορείας του χρέους της Δημοκρατίας. Για τις δράσεις αυτές, το ΥΠΟΙΚ έχει καταθέσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών αίτημα για τη αποδέσμευση κονδυλίου συνολικού ύψους €90.000».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Γιώργος Παντελή, διευθυντής της Διεύθυνσης είπε: «Η ανάλυση γίνεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά πιστεύουμε ότι η διενέργεια από έναν ανεξάρτητο φορέα θα προσδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η εν λόγω έρευνα «θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή των δημοσιονομικών δεδομένων, των μακροοικονομικών προβλέψεων, καθώς και οι εξωγενείς παράγοντες».

Σε μια υπόδειξη που έκανε τόνισε: «στη βάση της ανάλυσης αυτής, μπορεί ένα κράτος να βγαίνει στις αγορές και αν τα δεδομένα είναι καλά μπορεί να δανείζεται και με ευνοϊκούς όρους».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Παντελή, αν και εφόσον η Βουλή εγκρίνει την αποδέσμευση του κονδυλίου, το ΥΠΟΙΚ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου. Με προτίμηση φορέα από το εξωτερικό ο οποίος θα διενεργεί την ανάλυση.
Το κονδύλι για το DSA έχει καθοριστεί στις €80.000.

Πηγή: 24h / ΚΥΠΕ