ΥΠΟΙΚ – ΠΑΣΥΔΥ: Υπογραφή για μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων το 2017-2018

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του inbusinessnews «Συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν θα παραχωρηθούν γενικές αυξήσεις για τα έτη 2017 και 2018, ενώ με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία φαίνεται ότι ο μηχανισμός επιτρέπει την καταβολή των ετήσιων προσαυξήσεων για τα έτη 2017 και 2018».
Επίσης συμφωνήθηκε η προώθηση νομοσχεδίου για συνέχιση επ΄ αόριστον της παγοποίησης των θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού στο πλαίσιο της πολιτικής για μη αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Μάλιστα αναφέρεται ότι οι όποιες ανάγκες προκύπτουν για αυτές τις κατηγορίες θέσεων θα αξιολογούνται ανά τρίμηνο μέσα πάντοτε από τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και τυχόν αιτήματα για αποπαγοποιήσεις θα προωθούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Όσων αφορά τις θέσεις προαγωγής προβλέπεται η εξαίρεση τους από την παγοποίηση αφού αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης ενώ από την άλλη κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε ότι εντός του 2017 ή και με τον Προϋπολογισμό του 2018 θα συζητηθεί και θα προωθηθεί η κατάργηση αριθμού μονίμων θέσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε υπόψη τις πολύ σημαντικές, όπως τις παρομοίασε, εξοικονομήσεις που έγιναν ύψους €26 εκ. το 2015, στις υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας. Εξαιτίας αυτού συμφώνησε στη μερική βελτίωση του τρόπου υπολογισμού για την υπερωριακή απασχόληση αλλά και τα επιδόματα βάρδιας με δημοσιονομική επίπτωση περίπου €5.5 εκ.

«Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του Τομέα των Ταμείων Προνοίας, μέχρι το τέλος Μαϊου 2017 συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο, 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζόμενους, όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.Τυχόν άλλα θέματα θα επιλύονται στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για τους δημοσίους υπαλλήλου».