Με δημοσιονομικό πλεόνασμα €9,1 εκ. έκλεισε το 2016

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2016 ήταν €9,1 εκ σε σχέση με έλλειμμα €196,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το πρωτογενές ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα €473, 8 σε σχέση με €299 πλεόνασμα το 2015.

Τα δημόσια έσοδα για ολόκληρο το 2016 ανήλθαν στα €6,668 δισ σε σχέση με €6,563 δισ το 2015, αυξημένα κατά €105 εκ. Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €2 εκ στα €2,123 δισ σε σχέση με €2,121 δισ το 2016. Οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €142 εκ στα €2,603 δισ, σε σχέση με €2,460 δισ το 2015. Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €46 εκατομμύρια στο €1,028 δισ από €982 εκ το 2015.

Τα συνολικά έξοδα για το 2016 μειώθηκαν κατά €33 εκ στα €6,756 δισ από €6,789 δισ το 2015. Οι μισθοί και ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά €23 εκ στα €1,707 δισ σε σχέση με €1,684 δισ το 2015. Οι πληρωμές σε κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €37 εκ στα €1,557 δισ σε σχέση με €1,521 δισ το 2015. Οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 22 εκ στα €577 εκ και οι κοινωνικές συντάξεις αυξήθηκαν κατά €1 εκ στα €69 εκ.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €94 εκ στα €1,436 δισ σε σχέση με €1,529 το 2015.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ