Μειώθηκε κατά 6,8% ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2017, έφτασε τα 42.839 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2017 μειώθηκε στα 37.792 πρόσωπα σε σύγκριση με 38.335 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 σημειώθηκε μείωση 3.130 προσώπων ή 6,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.158 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 608), του εμπορίου (μείωση 530), της μεταποίησης (μείωση 528), των μεταφορών (μείωση 373) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 153).

Πηγή: ΚΥΠΕ