Μειώθηκε η ανεργία το 2015 στα κατεχόμενα

Σημερινό δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας “Κίπρις Πόστασι” αναφέρει ότι, ανάμεσα στους άντρες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 6,5% ενώ στις γυναίκες στο 8,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 69,3% των ανέργων (2,269) είναι κάτοικοι πόλεων ενώ ποσοστό 30,7% (2,774) είναι κάτοικοι αγροτικών περιοχών.

Το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται στην κατεχόμενη Λευκωσία (50,9%) και το χαμηλότερο στην κατεχόμενη Μόρφου (37,3%).

Στο δημοσίευμα αναφορά γίνεται και σε προβλέψεις της “υπηρεσίας”, σύμφωνα με τις οποίες κατά το 2015, οι εργαζόμενοι στα κατεχόμενα ανέρχονταν στις 112,811 ενώ οι άνεργοι στις 9,043 άτομα, ποσοστό 7,4%.

Κατά το 2014 οι εργαζόμενοι στα κατεχόμενα ήταν 103,149 και οι άνεργοι έφταναν τις 9,320 (ποσοστό 8,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ