Όταν παλεύεις για το «αυτονόητο»! – Οι παραπληγικοί έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους!

Κάποια από αυτά ανέδειξε σε δημοσίευμα του ο δημοσιογράφος Βάσος Βασιλείου στο «Φιλελεύθερο»

«Στους κανονισμούς οι οποίοι θα αναθεωρούνται χωρίς την έγκριση της Βουλής υπέρ των ατόμων με αναπηρία αλλά και στα εξώδικα εναποθέτει τις ελπίδες της η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά στην πρόσβασή τους είτε σε κτήρια είτε σε πεζοδρόμια είτε σε άλλους χώρους.

Η Οργάνωση παλεύει εδώ και αρκετά χρόνια για να πετύχει το αυτονόητο, που είναι η πρόσβαση των μελών της σε χώρους που έχουν πρόσβαση όλοι οι υπόλοιποι πολίτες.

Οι κανονισμοί θα τροποποιούνται με εισήγηση αρμόδιας επιτροπής προς τον υπουργό Εσωτερικών ο οποίος και θα την εγκρίνει. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Δημήτρης Λαμπριανίδης ανέφερε στον «Φ» πως η υπό προώθηση νομοθεσία (περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών) πρέπει να προνοεί ποινή με εξώδικο πρόστιμο σε όσους επιλέγουν να παρανομούν σε θέματα προσβασιμότητας όταν αυτά μπορούν να διορθωθούν και δεν διορθώνονται από τους αρμοδίους.

Η Οργάνωση επιδιώκει όπως το εξώδικο επανεκδίδεται ανά δύο βδομάδες ή ένα μήνα, μέχρι το κτήριο ή το υποστατικό καταστεί προσβάσιμο. Η Οργάνωση υποδεικνύει πως το εξώδικο θα παράσχει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής ποινής, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα που οι καταγγελίες οδηγούνται από την οικεία Τοπική Αρχή ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης διαρκεί χρόνια και στο διάστημα αυτό οι καταγγελθέντες εξακολουθούν να λειτουργούν τα χωρίς πρόσβαση υποστατικά τους. Οι παραπληγικοί θεωρούν πως το εξώδικο θα εφοδιάσει τις Τοπικές Αρχές με ένα δυνατό εργαλείο το οποίο να συμβάλει ώστε να επιβάλλονται ποινές αμέσως.

Εκτός από τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση, λόγω αμέλειας ή αδιαφορίας των υπευθύνων υποστατικών να διασφαλίσουν πρόσβαση σε παραπληγικούς, η Οργάνωσή τους διεκδικεί επίσης και την επιβολή εξωδίκου και σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να εισέλθουν σε οικοδομές λόγω κακοτεχνιών όπως είναι οι στενοί διάδρομοι μεταξύ των κολόνων κ.ά.

Η Οργάνωση των παραπληγικών εισηγείται όπως τα χρήματα που θα εισπράττονται από τα εξώδικα κατατίθενται σε ειδικό ταμείο για προώθηση θεμάτων προσβασιμότητας.
Τέλος, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου επιδιώκει να διασφαλίσει πως «ουδεμία οικοδομή θα ανεγείρεται εκτός εάν όλα τα επίπεδά της είναι προσβάσιμα στα ανάπηρα πρόσωπα».