Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2017

Συγκεκριμένα, το προϋπολογιζόμενο χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε €5.745.397. Το προϋπολογιζόμενο σύνολο των δαπανών ανέρχεται σε €2.442.181, αυξημένο κατά €312.601 σε σύγκριση με το 2016, ενώ αύξηση παρουσιάζουν και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά €569.547 συγκριτικά με πέρσι, τα οποία προϋπολογίζονται σε €2.699.400.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Ανδρέας Πουλικκάς επεσήμανε ότι η ΡΑΕΚ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά έχει έσοδα από την αδειοδότηση των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε σκοπό έχει να υποστηρίξει τους κύριους στρατηγικούς πυλώνες της Αρχής για το 2017 που είναι η υλοποίηση νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου, τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών αδειοδότησης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού, τον έλεγχο του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, την εκπλήρωση των στόχων για τις ΑΠΕ για το 2020 κι επίσης την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Ο κ. Πουλικκάς σημείωσε ότι η ΡΑΕΚ είναι υποστελεχωμένη, αναφέροντας πως το πλήρες οργανόγραμμα της ΡΑΕΚ για να μπορεί να αντεπεξέλθει και να εποπτεύει την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου είναι 31 άτομα και σήμερα αριθμεί 15.

Όπως ανέφερε για το 2017 η ΡΑΕΚ ζήτησε εννέα νέες θέσεις για να μπορέσει να εποπτεύει σωστά την αγορά, όμως έχουν εγκριθεί μόνο τρεις.

Έλεγχος λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού ΑΗΚ

Σε ό,τι αφορά το θέμα του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, ο οποίος εφαρμόστηκε πέρσι, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι η Αρχή θα προχωρήσει σε έλεγχο της εφαρμογής του διαχωρισμού από την 1η του Απρίλη, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι το 2018, «για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει και λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός». Συγκεκριμένα, ο πρώτος έλεγχος θα γίνει την 1η Απριλίου, ο δεύτερος τον Δεκέμβριο του 2017 και ο τρίτος στα τέλη του 2018.

Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στον ηλεκτρισμό με τις νέες διατιμήσεις

Για το θέμα των νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ, είπε ότι δόθηκε εντολή από τη ΡΑΕΚ στην ΑΗΚ να προχωρήσει με τη νέα δομή των διατιμήσεων, η οποία υπάρχει και στο εξωτερικό και βασίζεται στη λογική του επιτρεπόμενου εισοδήματος πενταετίας και θα είναι τέτοια ώστε να υπάρχει κοστοστρέφεια.

Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ προχώρησε σε διαβούλευση και φαίνεται ότι δύο διατιμήσεις θα έχουν κάποιο κόστος.

Πρόσθεσε ότι αναμένεται στις 15 Φεβρουαρίου η ΑΗΚ να καταθέσει στη ΡΑΕΚ, αφού λάβει υπόψιν τα σχόλια της διαβούλευσης, την τελική πρόταση ώστε να τη μελετήσει και να αποφασίσει.

«Αναμένουμε ότι με την επεξεργασία που θα κάνουμε ότι δεν θα υπάρξουν όλες αυτές οι αυξήσεις στον ηλεκτρισμό» είπε.

Ρεύμα στα κατεχόμενα μέχρι 1η Μαρτίου

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ ανέφερε στην Επιτροπή ότι το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου είναι επανασυνδεδεμένο μέχρι την 1η Μαρτίου, καθώς υπάρχει έκτακτη ανάγκη στα κατεχόμενα αυτή την περίοδο.

Είπε ακόμα ότι έχει γίνει συμφωνία ώστε όταν υπάρχει ανάγκη για ροή ρεύματος προς τα κατεχόμενα αυτό να κοστολογείται και να πληρώνεται μηνιαίως.

Υπενθύμισε ότι το θέμα της επανασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος εμπίπτει κάτω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ότι σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης είτε στα κατεχόμενα, είτε στις ελεύθερες περιοχές, τότε επανενώνεται το σύστημα.

Διαφωνίες για τον προϋπολογισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Στην Επιτροπή συζητήθηκε, παρουσία του Προέδρου της ΡΑΕΚ, και ο προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο οποίος κατατέθηκε από τη ΡΑΕΚ, και όχι την ΑΗΚ, λόγω διαφωνιών που προέκυψαν κατά τη διαβούλευση μεταξύ των τριών οργανισμών, σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Η πρώτη διαφωνία που προέκυψε αφορούσε τη θέση Διευθυντή Αγοράς. Συγκεκριμένα ο ΔΣΜΚ δεν περιέλαβε στην εισήγησή του για τον προϋπολογισμό του 2017 τη θέση του Διευθυντή Αγοράς, ενώ η ΡΑΕΚ διαφώνησε με τη θέση αυτή και προχώρησε στην συμπερίληψη της εν λόγω θέσης στον προϋπολογισμό.

Η δεύτερη διαφωνία αφορούσε την κλίμακα του Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ, με τον Διευθυντή του Διαχειριστή να υποστηρίζει τη διατήρηση της θέσης στην κλίμακα Ν1, και τη ΡΑΕΚ να θεωρεί ότι η κλίμακα της θέσης πρέπει να υποβαθμιστεί στην Α15.

Συγκεκριμένα, για την πρώτη διαφωνία, ο κ. Πουλικκάς ανέφερε πως ο Διαχειριστής έχει διπλή ιδιότητα, εκείνη του λειτουργού συστήματος, που είναι ο διευθυντής λειτουργίας και προσωπικού του Διαχειριστή, και τη λειτουργία της αγοράς που θα δημιουργηθεί, που είναι ο διευθυντής της αγοράς ηλεκτρισμού.

«Υπήρχε διαφωνία και η ΡΑΕΚ αποφάσισε να παραμείνει η θέση για να δοθούν και τα σωστά μηνύματα στην αγορά» είπε.

Σημείωσε ακόμα ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν μελέτες του Συμβούλου του Διαχειριστή ο οποίος εισηγείται να υπάρχει Διευθυντής Αγοράς, θέση που, όπως ανέφερε, υπάρχει και στους Διαχειριστές των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Για τη δεύτερη διαφωνία ο κ. Πουλικκάς είπε ότι η ΡΑΕΚ έλαβε την απόφαση ώστε ο Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού του Διαχειριστή να είναι στην ίδια κλίμακα με τους υπόλοιπους αντίστοιχους διευθυντές της ΑΗΚ, από την οποία προέρχεται το προσωπικό του Διαχειριστή.

Από πλευράς του, ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ, Χρίστος Τρίαρος ανέφερε ότι η θέση του Διαχειριστή είναι ότι για την ώρα δεν χρειάζεται δεύτερη θέση διευθυντή και ότι η θέση του υφιστάμενου Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού του Διαχειριστή, περιλαμβάνει και τις δύο δραστηριότητες του Διαχειριστή, δηλαδή τη λειτουργία του συστήματος και τη λειτουργία της αγοράς.

Ανέφερε ακόμα, μεταξύ άλλων, ότι στον Διαχειριστή υπάρχει ήδη σε διευθυντικό επίπεδο «πληθώρα ατόμων».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη διαφορά, είπε πως ο λόγος που ο Διαχειριστής ζήτησε να μείνει στην κλίμακα Ν1 ο Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ είναι επειδή η ΑΗΚ αποφάσισε όπως όλες οι διευθυντικές θέσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της να παραμείνουν στην κλίμακα Ν1.

Μια τρίτη διαφορά, είπε, που προέκυψε μετά την υποβολή του προϋπολογισμού από τη ΡΑΕΚ είναι ότι ο ΔΣΜΚ θεωρεί ότι η Αρχή δεν πρέπει να εμπλέκεται στην έγκριση της πλήρωσης νέων θέσεων του Διαχειριστή, αφού έχει προηγηθεί έγκριση από τη Βουλή.

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2017 είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται σε €6.837.000.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε συνεδρία του στις 12 Δεκεμβρίου 2016, εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων για 14 θέσεις από τις 23 που ζήτησε ο ΔΣΜΚ. Σύμφωνα με σημείωμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή, η πλήρωση αυτών των 14 θέσεων θεωρείται κρίσιμη για την έναρξη της υλοποίησης του έργου της Αγοράς Ηλεκτρισμού που θα γίνει από την ΑΗΚ. Τονίζεται ότι για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού είναι απαραίτητο όπως ολοκληρωθεί η στελέχωση του ΔΣΜΚ με προσωπικό. Αναφέρεται δε ότι πέραν των 14 θέσεων που έχουν αποπαγοποιηθεί θα πρέπει να καλυφθούν ακόμα 27 θέσεις για να είναι δυνατή η πλήρης εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ