Προχωρά η έφεση της εισαγγελίας σε ό,τι αφορά τη μη έκδοση του Shimkevich στη Ρωσία

Στις 22 Φεβρουάριου στις 9.30 η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.

Η υπεράσπιση του Shimkevich ήγειρε προδικαστικό ζήτημα, καθώς από το χρονικό διάστημα που πέρασε μεταξύ της πρωτόδικης απόφαση για μη έκδοση μέχρι την έναρξη της διαδικασία εκδίκασης της έφεσης, ο Shimkevich καταδικάστηκε ερήμην για τα αδικήματα για τα οποία εκζητείτο.

Η θέση της Εισαγγελίας επί του επιχειρήματος της υπεράσπισης του Shimkevich είναι ότι στο Εφετείο προσβλήθηκε η πρωτόδικη, η οποία λήφθηκε με τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον της και άρα τα πρόσθετα στοιχεία δεν μπορούν να εισαχθούν ως λόγος απόρριψης της έφεσης.

Περαιτέρω τέθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η διαβεβαίωση του Εισαγγελέως της Μόσχας ότι εάν ο Shimkevich παραδοθεί στις ρωσικές αρχές ή επιστρέψει οικειοθελώς έχει δικαίωμα να ζητήσει να εκδικαστεί ξανά η υπόθεση του στην παρουσία του. Τέθηκε επίσης ενώπιον του Εφετείου η περίπτωση της Natalia Konovalova, που εκζητείτο για την ίδια υπόθεση με τον Shimkevich και η οποία άσκησε το δικαίωμα της να δικαστεί εκ νέου στη Ρωσία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε τον Shimkevich ελεύθερο υπό όρους, δηλαδή με την καταβολή τραπεζικής εγγύησης ύψους 120.000 ευρώ, την οποία δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει άμεσα και τέθηκε υπό κράτηση.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας (Δικαστής Θ. Θωμά) απέρριψε την αίτηση για έκδοση επειδή δεν έχει ικανοποιηθεί ο κανόνας της αμφοτερόπλευρης εγκληματικότητας και επειδή σε περίπτωση έκδοσής του υπήρχε ορατός κίνδυνος να μην τύχει δίκαιης δίκης. Η απόφαση εκδόθηκε την 11η Απριλίου 2012.

Μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η Εισαγγελία καταχώρησε έφεση, η οποία εκκρεμεί από το 2012.

Στο μεταξύ, επειδή στη Ρωσία τα αδικήματα για τα οποία ζητήθηκε η έκδοση θα παραγράφονταν, το 2013 οι ρωσικές αρχές δίκασαν ερήμην τόσο τον Shimkevich όσο και την Konovalova.

Η Konovalova συνελήφθη επίσης την Κύπρο και πρωτόδικα για τους ίδιους λόγους το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε την αίτηση για έκδοση.

Το 2015 το Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και η Konovalova εκδόθηκε στη Ρωσία.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ο Shimkevich συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 10/4/2009, ενώ σκόπευε να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Η εξουσιοδότηση προς έναρξη της διαδικασίας εκδόσεως υπεγράφη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κατά την 20/5/2009. Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο Shimkevich κατά την περίοδο Μαρτίου 2005 – Μαΐου 2006, κατέχοντας τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της εταιρείας «LLC Rekma V.G.» φέρεται να υπεξαίρεσε ξένη περιουσία μεγάλης αξίας συνωμοτώντας με αξιωματούχους άλλων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω περίοδο, ο Shimkevich σε συνεργασία με αξιωματούχους άλλων εταιρειών φέρονται να προέβαιναν στην πώληση πετρελαίου που παρήγαγε η εταιρεία «Tomskneft EOC» στην εταιρεία «LLC Rekma V.G.» κάτω από την πραγματική του τιμή. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η πώληση 1 003 220 τόνων πετρελαίου στην τιμή των 4 943,08 ρουβλιών ανά τόνο, αντί της πραγματικής τιμής που ήταν 6.000 ρούβλια ανά τόνο, επιφέροντας κατ` αυτό τον τρόπο ζημιά στην εταιρεία «Tomskneft EOC».

Ακολούθως, η πιο πάνω ποσότητα πετρελαίου πωλήθηκε σε άλλες εταιρείες, στην πραγματική αξία αγοράς του, επιφέροντας κέρδη στον Shimkevich, ο οποίος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της “παράνομης ομάδας” προέβη σε περαιτέρω οικονομικές συναλλαγές, “με στόχο τη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκτήθηκαν παράνομα”.

Στις 12/4/2005 στην πόλη Strezhevoy, ο S.V. Shimkevich, εξάδελφος του εκζητουμένου και η Natalia Konovalova εκ μέρους της JSC Tomskneft EOC και της LLC Rekma V.G. υπογράφοντας ψευδή έγγραφα (fictitious documents) συνέστησαν την εταιρεία LLC Tomskneft – Service (πόλη Strezhevoy) με βάση τα οποία ένας από τους ιδρυτές, εκτός της JSC Tomskneft EOC ήταν η εταιρεία LLC Rekma V.G. Συγχρόνως, ο Sergey, η N. Konovalova, o εκζητούμενος και άλλα πρόσωπα “που μετείχαν στην οργανωμένη ομάδα γνώριζαν πολύ καλά ότι σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία είχαν μεταβιβαστεί στην συσταθείσα εταιρεία από τις θυγατρικές εταιρείες LLC Yukos – Servis και LLC Yukos – Sklad και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο όλες οι αποφάσεις αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας, στην πραγματικότητα θα λαμβάνονταν από τον Sergey παρά το ότι η συμμετοχή της εταιρείας LLC Rekma V.G. θα ήταν καθαρά ονομαστική και θα περιοριζόταν στο ποσό της συνεισφοράς της που ήταν 5000 ρούβλια για το 50% των μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας LLC Tomskneft-Servis”.

Στις 29/3/2006 σε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας LLC Tomskneft-Servis, ο S.V. Shimkevich και η N Konovalova “προνόησαν για τη λήψη μιας παράνομης απόφασης για τη διάθεση του καθαρού κέρδους της εταιρείας, το οποίο με βάση τα αποτελέσματα του έτους 2005 ανερχόταν στο ποσό των 72.500.000 ρουβλιών, στους μετόχους της εταιρείας κατ` ίσον μερίδιο. Με βάση την ως άνω απόφαση, στις 4/4/2006, 36.279 000 ρούβλια μεταφέρθηκαν και λήφθηκαν κατά την ίδια μέρα από το λογαριασμό της LLC Tomskneft-Servis στο κατάστημα της «JSC NB Trust» της πόλης Strechevoy στο λογαριασμό της LLC Rekma V.G. στην τράπεζα «Prioritet» της πόλης Samara”.

Επιπλέον, η κα Konovalova, σύμφωνα με το ρόλο που της ανατέθηκε στην οργανωμένη ομάδα “διεξήγαγε οικονομικές συναλλαγές με τα κλαπέντα μετρητά χρήματα, μεταφέροντας από τον ως άνω περιγραφόμενο λογαριασμό της LLC Rekma V.G. στον προσωπικό της λογαριασμό καθώς και στο λογαριασμό του καθ` ου η αίτηση ποσό 13.050.000 ρουβλιών στον κάθε λογαριασμό, καθώς επίσης ποσό 2.622.084 ρουβλιών στο λογαριασμό του γενικού λογιστή της εταιρείας”.

Στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστήριου κατ` ισχυρισμό εγκληματική συμπεριφορά της οργανωμένης ομάδας, στην οποία φέρεται να συμμετείχε και ο ο Shimkevich, στρέφεται εναντίον δύο εταιρειών. Η πρώτη είναι η εταιρεία JSC Tomskneft EOC από την οποία υπεξαίρεσαν, κατά τους ισχυρισμούς των ρωσικών αρχών, ποσότητα 1 003 220 τόνων πετρελαίου, ενώ η δεύτερη είναι η θυγατρική εταιρεία LLC Tomskneft-Service από την οποία φέρονται να υπεξαίρεσαν ποσό 72.500.000 ρουβλιών.

Το Εφετείο στην απόφαση του ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015 κατά την προσβολή της πρωτόδικης απόφασης στην υπόθεση KONOVALOVA , απεφάνθη ότι η συμπεριφορά που καταλογίζεται από τις Δικαστικές Αρχές της Ρωσίας στην KONOVALOVA συνιστά κολάσιμη πράξη – κλοπή – κατά το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτής και δεν είναι θέμα που τίθεται προς εξέταση, εφόσον αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ρωσικών δικαστικών αρχών.

Αναφέρει ακόμα ότι είναι πρόδηλο πως μεταφερόμενης της συμπεριφοράς αυτής στο ημεδαπό ποινικό δίκαιο, αποκαλύπτεται πιθανότητα ενοχής για το αδίκημα της κλοπής του άρθρου 255[2] του Ποινικού Κώδικα εφόσον εγείρεται ζήτημα αποκόμισης χρηματικού οφέλους – το οποίο βεβαίως μπορεί να καταστεί αντικείμενο κλοπής – με δόλιο τρόπο και κατά συνέπεια στοιχειοθετείται και κατά το ημεδαπό δίκαιο υπόθεση για παραπομπή της σε δίκη σύμφωνα με το άρθρο 94 της Ποινικής Δικονομίας.

Το Εφετείο διαπίστωσε ότι η KONOVALOVA δεν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην πολιτική, δεν ανήκε σε πολιτικό κόμμα και ούτε είχε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τη ρωσική Κυβέρνηση.

Προσθέτει στην απόφαση του ότι η οποιαδήποτε δίωξη στη Ρωσία προσώπων που είχαν πολιτική δραστηριότητα και τα οποία είχαν, άμεσα ή έμμεσα, εμπλοκή στα ποινικά αδικήματα που καταλογίζονται στην εφεσίβλητη, δεν ήταν ικανή αφ΄ εαυτής να τεκμηριώσει και τη θέση της ότι η δίωξη της γίνεται για αλλότρια πολιτικά κίνητρα και καταλήγει ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο έσφαλε συνδέοντας την ενώπιον του υπόθεση με την «υπόθεση Yucos» και λόγω της σύνδεσης στην οποία προέβηκε να καταλήξει όπως κατέληξε στηριζόμενο μόνο σε υποψίες, κατάληξη που προδιαγράφει και την τύχη της έφεσης.

Κάνοντας αποδεκτή την έφεση και παραμερίζοντας την πρωτόδικη απόφαση το Εφετείο εξέδωσε διάταγμα έκδοσης της KONOVALOVA στη Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της κλοπής που της καταλογίζεται.

ΚΥΠΕ