Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων: Παροχή μαρτυρικού υλικού στα μέλη του

Ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του: «των οποίων οι δίκες έχουν οριστεί τους προσεχείς μήνες, να ενημερώσουν τους δικηγόρους τους ότι μπορεί να τους διαθέσει μαρτυρικό υλικό για στοιχειοθέτηση της υπόθεσής τους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση :[email protected] ή τηλεμοιότυπο στον αριθμό : 25345680 δίνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία.

Πηγή: 24h / ΚΥΠΕ