Στα €120.438 η αξία των ακάλυπτων επιταγών τον Ιανουάριο

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο του 2015, οπότε και είχαν εκδοθεί €120.170 ακάλυπτες επιταγές, ενώ τον Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκαν €150.654.

Κατά τον Ιανουάριο του 2017 οι ακάλυπτες επιταγές που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της ΚΤ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών ανήλθαν στις 51, σε σύγκριση με 65 ακάλυπτες επιταγές τον ίδιο μήνα του 2016 και 36 τον Δεκέμβριο του 2016.

Τον Ιανουάριο του 2017 τα νομικά πρόσωπα στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ ανήλθαν στα 29 και τα φυσικά πρόσωπα στα 22.

Το σύνολο των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε στα 46 Εξάλλου, με 16 νομικά πρόσωπα, 7 φυσικά πρόσωπα και 23 πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Τον περσινό Ιανουάριο οι καταχωρήσεις στο ΚΑΠ ήταν 45.

Πηγή: ΚΥΠΕ