Στα σπίτια τους με τις λιμουζίνες οι αξιωματούχοι

Συγκριμένα, ο κ. Συλλούρης εισηγείται με την πρόταση νόμου που κατέθεσε, την προσθήκη ειδικής διάταξης στη βασική νομοθεσία, έτσι ώστε «η μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας να εμπίπτει στις περιπτώσεις “υπηρεσιακής μετακίνησης” και στους υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους δύναται να γίνεται χρήση υπηρεσιακού οχήματος».

Πρόκειται για διάταξη, με την οποίαν ο κ. Συλλούρης, ηθελημένα ή μη, θέτει ουσιαστικά τον ίδιο το Νόμο και τη φιλοσοφία του, σε αχρησία. Και αυτό, διότι με την ψήφιση της πρότασης νόμου ουδείς θα μπορεί να ελέγξει κατά πόσο όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι που θα μεταβαίνουν στις οικίες τους με τις κρατικές λιμουζίνες, θα τις χρησιμοποιούν και για τις προσωπικές τους ανάγκες. Όπως γινόταν, δηλαδή, στο παρελθόν.

Θυμίζουμε ότι ο νόμος για τις κρατικές λιμουζίνες ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/2016 με στόχο τη μείωση του τεράστιου κόστους που επωμιζόταν ετησίως το κράτος εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των κρατικών λιμουζίνων που γινόταν από τους αξιωματούχους, οι οποίοι είχαν στη διάθεση τους τις λιμουζίνες επί 24ώρου βάσεως, με δωρεάν καύσιμα, με πληρωμένα τα έξοδα συντήρησης, ακόμη και τα έξοδα καθαριότητας (πλύσιμο) των λιμουζίνων.

Με την εφαρμογή του Νόμου, δημιουργήθηκε μια δεύτερη κατηγορία δικαιούχων αξιωματούχων, οι οποίοι δικαιούνται χρήση κρατικής λιμουζίνας αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, περιλαμβανομένων κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων τους εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου.

Στον Νόμο καθορίζεται ρητά, ότι η μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας δεν θα αποτελεί υπηρεσιακή μετάβαση και ως εκ τούτου, δεν θα εμπίπτει στους υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους δύναται να γίνεται χρήση της κρατικής λιμουζίνας.

Η πρόταση νόμου του Δ. Συλλούρη στοχεύει, ακριβώς, στην απάλειψη της παραπάνω απαγορευτικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που ψηφιστεί η πρόταση νόμου του κ. Συλλούρη, οι ακόλουθοι αξιωματούχοι θα μπορούν να μεταβαίνουν στο τόπο διαμονής τους με τις κρατικές λιμουζίνες, τις οποίες σήμερα είναι υποχρεωμένοι να τις σταθμεύουν στους χώρους εργασίας τους:

Γενικοί διευθυντές των υπουργείων, της Βουλής και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, γενικός λογιστής, διαπραγματευτής για το Κυπριακό, πρόεδροι ΕΔΥ, ΕΕΥ και ΕΠΑ, επίτροποι Διοικήσεως, Νομοθεσίας, Προεδρίας, Περιβάλλοντος, Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αρχιπρωτοκολλητής, διευθυντής Γραφείου Προέδρου, γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της ε/κ κοινότητας στη ΔΕΑ, υπαρχηγός Αστυνομίας, γενικοί διευθυντές ημικρατικών οργανισμών, οι δήμαρχοι όπως και οι διευθυντές των Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας.

Με πρόσθετο κόστος

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, ο κ. Συλλούρης υποστηρίζει ότι δεν αναμένεται να προκύψει πρόσθετο κόστος στα δημόσια οικονομικά. Κάτι, βεβαίως, που δεν ευσταθεί διότι αρκετοί από τους παραπάνω αξιωματούχους κατοικούν εκτός Λευκωσίας. Συνεπώς, προκύπτει επιπρόσθετο κόστος σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, έξοδα συντήρησης κ.ά. Από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής θα διαφανεί κατά πόσο η πρόταση νόμου του Δ. Συλλούρη είναι αντισυνταγματική.

Γράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού