Τη χώρισε και τον έστειλε ψυχιατρείο

Ο σύζυγος, βεβαίως, δεν έμεινε με τα χέρια δεμένα. Αντέδρασε και μέσω του δικηγόρου του, προέβη σε νομικά διαβήματα στο Ανώτατο Δικαστήριο σε μια προσπάθεια να ακυρώσει το διάταγμα για υποχρεωτική ψυχιατρική νοσηλεία. Σε πρώτο στάδιο το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε άδεια για καταχώρηση αίτησης που σκοπό έχει τον έλεγχο του επίδικου διατάγματος, αφού έκρινε πως υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση και σοβαρό ζήτημα προς εξέταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο εν διαστάσει σύζυγος έθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, η σύζυγός του, με μονομερή αίτησή της στο Δικαστήριο ζήτησε και πέτυχε την έκδοση διατάγματος «για την άμεση εξέταση και εκτίμηση της κατάστασης του και την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης». Η αίτηση συνοδευόταν από ένορκη δήλωσή της στην οποία ανέφερε κυρίως ότι «ο σύζυγος της τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζει διάφορες αλλαγές στη συμπεριφορά του».
 
Με βάση το εκδοθέν διάταγμα η Αστυνομία εντελλόταν «να συλλάβει τον σύζυγο και να τον μεταφέρει στο Ψυχιατρικό Κέντρο Πάφου ή Λεμεσού και να παραμείνει μαζί του μέχρι να συμπληρωθεί η εξέταση από τον ψυχίατρο του Κέντρου και αναλόγως της γνωμάτευσης να ενεργήσει». 
 
Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο εν διαστάσει σύζυγος καταχώρησε ένορκη δήλωση, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η σύζυγός του απέκρυψε το γεγονός ότι είναι σε διάσταση εδώ και ένα χρόνο, ότι εκκρεμεί ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου αίτηση γονικής μέριμνας των παιδιών που ο καταχώρησε ο ίδιος, ενώ παραπονείτο και για το γεγονός ότι δεν του δόθηκε το δικαίωμα να ακουστεί προτού εκδοθεί το επίδικο διάταγμα ψυχιατρικής νοσηλείας. Σημειώνεται ότι ο νόμος υπαγορεύει ότι «κατά την έκδοση κάθε διατάγματος νοσηλείας το δικαστήριο ακούει και τον ασθενή, εκτός αν από την προσαχθείσα μαρτυρία πειστεί ότι ο ασθενής δεν είναι σε θέση να καταθέσει».
 
Βάσει των δεδομένων που τέθηκαν ενώπιόν του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η περίπτωση είναι κατάλληλη για να εξεταστεί στην ουσία της και έδωσε άδεια για την προώθηση σχετικής αίτησης με την οποία να ζητείται η ακύρωση του επίδικου διατάγματος.
 
ΠΗΓΗ: philenews – Γράφει: Νέαρχος Κυπριανού